Ръководство 

 Директор: Данко Калапиш

портфолио на директора 

  

Работи в училището от 2004 година като възпитател, учител, ресурсен учител. От 2012 г. до 2017 г. е директор на 52. ОУ "Цанко Церковски". На 02 октомври 2017 година е назначен за временно изпълняващ длъжността директор на 107. ОУ "Хан Крум". На 05 юли 2018 година е избран за директор на училището след спечелен конкурс. 

Образование: висше: бакалавър по теология и учител по религия, магистър по начална училищна педагогика, допълнителни квалификации: учител по информатика и ИТ, ИКТ в образованието, психология, управление на образованието. В момента е задочен докторант към Факултета по педагогика на СУ "Свети Климент Охридски", докторска програма "Образователен мениджмънт". Носител на трета професионалноквалификационна степен по специалност "Педагогическа психология".

 

Заместник-директори по учебната дейност:

 

  • за начален етап                  Иванка Баталова
        Работи в училището от 1989 година първоначално като учител по руски език. През 1993 година е избрана от колектива на училището за заместник-директор по учебната дейност. 
Образование: висше: българска и руска филология. Носител на втора професионалноквафикационна степен по специалност "руска филология".
 
 
  • за прогимназиален етап    Даниела Василева
         Работи в училището от 1985 година първоначално като дружинен ръководител, а след 1990 година като учител по химия и природознание. През 2009 година е преназначена на длъжност заместник-директор по учебната дейност.
Образование: висше: химия и физика и учител по химия и физика. Носител на втора професионалноквалификационна степен по специалност "химия".

 

Педагогически специалисти с подкрепящи функции

Педагогически съветник: д-р Виниций Петров

 

Училищен психолог: Магдалена Кръстева

 

Логопеди:

 Боряна Петрова 

Розалия Славева 

Логопед от Държавен логопедичен център: Надя Димитрова 

работи по утвърден от директора на ДЛЦ ГРАФИК в 107. ОУ 

 

Ресурсни учители: 

Аня Йовчев 

Евелина Кабакова

Йоана Лазова 

Мария Топалова /неплатен отпуск/

 

Помощник на учителя:

Цветанка Стефанова 

Учители начален етап

Албена Димитрова

Албена Павлова

Антоанета Янева

Аня Филадска

Боряна Петрова

Виктория Хаджийска

Десислава Минева

Емилия Трендафилова

Емилия Чернева 

Катерина Пумпалова

Милена Борисова

Розалия Славева

Румена Маринова

Стела Дойчинова

Таня Боиклиева 

Юлия Недялкова

Учители начален етап в ЦДО

Анастасия Сарафова 

Антония Докова

Вероника Колева  

Жени Хинкова

Зорница Гайдарска

Ина Петрова 

Йорданка Братанова

Марияна Кирязова 

Николай Попов 

Росица Даскалова

Станка Станкова

Таня Атанасова

Теодора Вълева 

Татяна Ананиева /в отпуск по майчинство/

Явор Янков 

 

Учители прогимназиален етап

Български език и литература

Весела Илиева

Йоана Лазова 

Йорданка Чолакова /неплатен отпуск/

Кирил Сарандев

Мариaна Дикова

Английски език

Андрей Андреев

Гинка Пейчева

Ина Милева-Амиоркова

Мариела Пачева 

Руски език

Албена Димитрова

Десислава Минева

Иванка Баталова

Розалия Славева

Математика

инж. Виктория Стоилова

Николена Пейчева

Паулина Павлова

Юлиян Ковачев

Яница Димитрова /отпуск по майчиноство/

Компютърно моделиране и информационни технологии

Ангелина Михайлова

Мариела Пачева

Мартина Ценова

Цветелина Дойкова

История и цивилизации

Антоанета Янева

д-р Ростислав Ботев

Румяна Добриянова

География и икономика

Петя Попова
 

Човекът и природата

д-р Гошо Гоев

Иванка Маринова

Мариела Владимирова

Биология и здравно образование

Мариела Владимирова
 

Физика и астрономия

д-р Гошо Гоев

Иванка Маринова

Химия и опазване на околната среда

Даниела Василева
 

Музика

Павлина Чочова
 

Изобразително изкуство

Елена Янева
 
Явор Янков 
 

Технологии и предприемачество

Ангелина Михайлова

Жанета Доганова

Цветелина Дойкова 

Физическо възпитание и спорт

Вяра Мукова

Ина Амиоркова 

Мадлена Николова

Цветана Кинанова

Цветелина Белеганска

Учители ЦДО в пети клас 

Пламен Петков 

Радостина Михайлова 

Религия - Православие 

Данко Калапиш 
 
Николай Попов 
 
Теодора Вълева 

Административен персонал

Главен счетоводител: Росица Стайкова 

Финансов контрольор: Мерцедес Николова

Завеждащ административно-техническа служба: Евдокия Асенова

Специалист  "обучение и развитие": Траяна Моллова 

Организатор "стопански дейности": Рени Бурова 

Технически сътрудник: Боряна Ставрова

Асистент "Компютърна поддръжка": Георги Жеков

Звено за самоохрана 

Охранител, невъоражена охрана: Михаил Ленчев
Портиер, сграда "А": Малинка Такова 
Портиер, сграда "Б": Лили Тодоринова 
 

Медицинско обслужване

мед. фелдшер Десислава Въчкова-Ценова

Помощен персонал:

Хигиенисти: 
Анелия Нгуен
Анка Райчева 
Величка Сечова 
Галина Стоимирова 
Ива Александрова
 
 
Работник поддръжка: Ангел Ангелов
 
Градинар: позицията е свободна и чака своя кандидат

 

Длъжностно лице по защита на личните данни: Мерцедес Николова, тел. за връзка: 02/8663168, 02/8662029