Вид училище:     

    неспециализирано 

    основно (1. - 7. клас)
    Смени на обучение:     

    едносменен  режим - (5. - 7. клас)

    целодневен режим - (1. - 4. клас, като 1. и 2. клас са по втори вариант, тоест всички деца задължително присъстват през целия ден, тъй като имат учебни часове от задължителната си подготовка както сутрин, така и след обяд )
    Прием:
    В първи клас се приемат на общо основание деца, навършили 6, или 7 годишна възраст и предучилищна група. Ако желаещите да бъдат записани са повече от възможностите на училището за съответната учебна година, се прави класиране на подалите заявления по критерии, които Педагогическият съвет приема ежегодно на свое заседание в края на м. февруари.

    Училището не организира предучилищни групи.

    Във 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас при наличие на свободни места се приемат ученици на общо основание и такива с изявени интереси по математика. За последните се организират допълнително занимания в математическа школа. Програмата за занятията ù се разработва от екип, включващ учители от училището, НПМГ “Акад. Л.Чакалов” и ФМИ.

    Регламентът за прием дава възможност в математическата школа да бъдат включени ученици с много добро представяне на състезание “Еврика” и имат целогодишно убедително представяне на редица математически състезания.

    Връзка с  НПМГ
    Осъществява се постоянно тясно сътрудничество с Националната природо-математическа гимназия "Академик Любомир Чакалов", факултета по математика и информатика към СУ, както и Института по математика и информатика

    Учебна база:
    Училището разполага и с отделна, самостоятелна сграда за учениците от първи клас, което осигурява подходяща адаптация на децата за училищния живот. Разполага с библиотека, компютърна зала, обновен физкултурен салон, спортни площадки. Има уреден стол, който предлага закуски и обяд на достъпни цени.

    Училищният двор се отличава с уникалното си разположение и с разнообразието на дървесни видове. В него се намира и един от най-старите вековни дъбове, защитен като природна забележителност. В съседство се намира прочутият дъбов парк, в който хвърлят сянка и останалите още 27 столетници - дъбове, наричан още "Славейковата градина", тъй като това място е било любимото на Петко и Пенчо Славейкови. Тук те са отсядали под сянката на дъбовете - столетници с приятели и близки.

    Допълнителна информация:
    107. ОУ "Хан Крум" предлага целодневна организация за първи, втори, трети и четвърти клас:  

    Времето на учениците от първи и втори клас е организирано в сутрешен блок с учебни часове, обеден пояс - за отдих и обяд и следебеден пояс, който включва комбинация от учебни часове, часове за самоподготовка и дейности по интереси като:

1. Модерен балет; 

2. Изобразително изкуство; 

3. Сръчни ръце; 

4. Вълшебства от хартия; 

5. Музикален свят;

6. Приказен свят;

7. Моден дизайн; 

8. Театрално ателие;

9. Футбол; 

10. Мини-баскетбол; 

11. Графичен дизайн;

12. Шах;

13. Спортни игри;

14. клуб "Роботика";

15. клуб "Програмиране с Лего".

 

Всяко дете е включено най-малко в два вида дейности по интереси. Присъствието на всички ученици сутрин и следобяд е задължително.

    Учениците от трети и четвърти клас вземат всичките си часове от задължителната подготовка изцяло сутрин, а самоподготовката им се провежда след обяд, като са включени в сборни групи. В целодневната организация участват само деца, които реално целодневно и ежедневно присъстват в дейностите ù.

    Заетостта при целодневна организация на първи и втори клас е от 8.50 до 16.40, за трети клас и четвърти е от 8.00 до 16.40.

    За учениците, които не са на целодневна организация учебните часове започват в 8.00 ч. и са с продължителност 40 мин. 

    Чуждоезиково обучение
    Сформират се групи за изучаване на чужд език от първи клас /или английски, или руски/. Избраният в първи клас език се изучава до седми клас. Учебният план на 107. ОУ предлага обучение само по един чужд език.

    Сигурност

    Осигурена е целодневна охрана на децата в училището и двора с видеонаблюдение. 

    Допълнителни педагогически грижи

    С децата на 107. ОУ работят на високо професионално ниво психолог, ресурсен учител и логопед, които целогодишно следят развитието на децата, провеждат консултации с деца и родители.

    Транспортни връзки:

    трамваи № 10, 15

    автобуси № 67, 88, 94, 102, 120, X9

    тролейбус № 7

    в близост са метростанции "Джеймс Баучер", "Европейски съюз" и "Стадион Васил Левски"

    Намира се:

    гр. София; кв. Лозенец; ул. Димитър Димов №13 (близо до Семинарията и резиденция "Лозенец")