МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРИКА“ 

Регламент на състезанието
 
Математическото състезание „Еврика“ цели предоставянето на възможност за творческа изява на ученици с изявени интереси в областта на математиката чрез участието им в състезателни прояви. Обучението на тези ученици в 107. ОУ се осъществява в часовете за общообразователна подготовка, разширена подготовка и в Математическа школа. Целта на заниманията в Школата е подготовка за състезателна математика. Програмите за Математическата школа и РП по математика се подготвят от екип преподаватели на НПМГ, 107. ОУ и Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. Състезанието е включено в календарния план на Съюза на математиците в България, публикуван на техния сайт https://www.math.bas.bg/smb/
 За подготовка за участие в състезанието може да бъде използван сборник „Математическо състезание ЕВРИКА 1-6 КЛАС“ на изд. Педагог 6, издаден през 2019 година, към момента наличен само онлайн.
 Желаещите да участват в състезание „Еврика“ подават Заявление за участие в състезанието и формиране на рейтинг. (според График на дейностите за съответната учебна година). 
В деня на състезанието участниците се явяват половин час по-рано и носят:
  1. ученическа лична карта или ученическа книжка; 
  2. химикалки пишещи в син цвят; 
  3. молив;
  4. чертожни пособия;
Всички изброени пособия се ползват по време на състезанието (според График на дейностите за съответната учебна година). 
 
Състезанието „Еврика“ за учениците от завършен I, II, III клас е с продължителност 60 минути и включва 8 тестови задачи с избираем отговор, 2 задачи с кратък свободен отговор и 2 задачи с подробно записано решение. За учениците от завършен IV, V, VI клас, състезанието “Еврика” е с продължителност 90 мин. и включва 11 тестови задачи с избираем отговор, 4 задачи с кратък свободен отговор и 2 задачи с подробно записано решение. 
За участие в състезанието се заплаща такса правоучастие в размер на 20 лева. Ученици от 107. ОУ, чиито семейства са финансово затруднени се освобождават от такса правоучастие, както и при наличие на близнаци, се заплаща само такса за едното дете. За внесената такса се издава касов бон, който се носи в деня на състезанието. 
 
 

Състезанието "Еврика" е отворено и се провежда за всички ученици от завършен първи до завършен шести клас включително!

 

Извън посочените в документите срокове, не се реализира нито една от дейностите! 

Състезанието "Еврика" е отворено и се провежда за всички ученици от завършен първи до завършен шести клас включително!

Извън посочените в документите срокове, не се реализира нито една от дейностите! 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕВРИКА" 2023 ГОДИНА

Регламент за оценяване на задачите на математическо състезание „Еврика“ - 2023 година

12/08/2022 13:05
Регламент за оценяване на задачите на математическо състезание „Еврика“ - 2023 година  За участниците от първи до трети клас включително: Време за работа: 60 минути  ● Всяка задача от 1 до 8 има един верен отговор, който трябва да се отбележи в листа за отговори. Срещу номера на...

 ПЛАН-ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

За учебната 2023/2024 година 107. ОУ има възможност да приеме 33 ученици в пети клас. Бройката приети ученици може и да се увеличи, като това зависи от движението на учениците до началото на подаване на документи за прием. 

 
 
 
 
 
 
* заявленията за участие в математическо състезание "Еврика" и за формиране на рейтинг от математически състезания се подават само и единствено на място в училището съгласно обявения график.