История от пожълтелите страници

Спомени от пожълтелите снимки:

107. ОУ „Хан Крум“ e основно училище, известно с високите постижения на учениците си в областта на математиката. Благодарение на Андрей Андреев, учител по английски език, нашето училище си има свое място в Уикипедия.