СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК, УЧ. 2019/2020 ГОДИНА

Седмичното разписание ще бъде качено на сайта след изготвяне на здравна оценка от Регионалната здравна инспекция и издаване на протокол за съотвествие с нормативните документи от тяхна страна!