ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 
 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ 

Седмичното разписание е в процес на одобряване от СРЗИ и след неговото утвърждаване ще бъде качено на сайта на училището.