УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА 

 
1 клас                                       5 клас 
 
2 клас                                       6 клас 
 
3 клас                                       7 клас
 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В 107. ОУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

С решение на Педагогическия съвет - протокол № 9 от 08.09.2022 година за учебната 2022/2023 година се прилагат следните форми на обучение: 
 
  • дневна форма на обучение - целодневна организация на учебния ден за 1-5 клас 
  • дневна форма на обучение - полудневна организация на учебния ден  за 6-7 клас 
  • комбинирана  форма на обучение 
  • дистанционна форма на обучение 
  • индивидуална форма на обучение