УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 

 
Учебни планове по класове и паралелки за учебната 2021-2022 година може да намерите Т У К

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В 107. ОУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

С решение на Педагогическия съвет - протокол № 8 от 07.09.2021 година за учебната 2021/2022 година се прилагат следните форми на обучение: 
 
  • дневна форма на обучение - целодневна организация на учебния ден за 1-5 клас 
  • дневна форма на обучение - полудневна организация на учебния ден  за 6-7 клас 
  • самостоятелна форма на обучение 
  • дистанционна форма на обучение