Училищен учебен план

Учебен план за първи клас, 2017/2018 учебна година

Учебен план за втори клас, 2017/2018 учебна година

Учебен план за начален етап*

Учебен план за пети клас, 2017/2018 учебна година

Учебен план за шести клас, 2017/2018 година 

Учебен план за прогимназиален етап**

*Валиден за 1., 2., 3. и 4. клас през учебната 2015/2016 г.; за 2., 3. и 4. клас през учебната 2016/2017 г.; за 3. и 4. клас през учебната 2017/2018 г.; за 4. клас през учебната 2018/2019 г.

**Валиден за 5., 6. и 7. клас през учебната 2015/2016 г.; за 6. и 7. клас през учебната 2016/2017 г.; за 7. клас през учебната 2017/2018 г.