План-прием

За учебната 2020/2021 година 107. ОУ има възможност да приеме 4 паралелки с целодневен режим в  първи клас, общо 88 ученици. 
Три от паралелките ще са с изучаване на английски език, една с изучаване на руски език. 
Графикът на дейностите по прием и Системата за прием на ученици в първи клас ще бъдат качени веднага след утвърждаването им от Кмета на Столична община.
Подаването на документи за първи клас ще става само през електронна система за прием в първи клас.