ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

СРЯДА  от 13:00 ч. до 14:00 ч.

ЧЕТВЪРТЪК от 08:00 ч. до 09:00 ч.

след предварително уговорена среща

ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕДЕНИТЕ ЗАБРАНИ ЗА ДОСТЪП НА ВЪНШНИ ЛИЦА В УЧИЛИЩЕТО, ДИРЕКТОРЪТ ОТМЕНЯ ПРИЕМОТО СИ ВРЕМЕ, СЧИТАНО ОТ 10.11.2021 Г. ДО ПРОМЯНА НА ЗАПОВЕДТА НА МЗ! 

ГРАФИК НА КОНТРОЛНИТЕ И КЛАСНИТЕ РАБОТИ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

 
* при обективна необходимост графикът може да бъде променян.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ И КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРЕДМЕТИ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК  

Т У К