ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

ПОНЕДЕЛНИК от 08:30 ч. до 09:30 ч.

ЧЕТВЪРТЪК от 13:00 ч. до 14:00 ч.

след предварително уговорена среща

ПРИЕМНО И КОНСУЛТАТИВНО ВРЕМЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ВТОРИ СРОК УЧ. 2019/2020 ГОДИНА: