ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

ПОНЕДЕЛНИК  от 13:00 ч. до 14:00 ч.

ПЕТЪК от 08:00 ч. до 09:00 ч.

след предварително уговорена среща

 

ГРАФИК НА КОНТРОЛНИТЕ И КЛАСНИТЕ РАБОТИ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

 
* при обективна необходимост графикът може да бъде променян.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ И КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРЕДМЕТИ ЗА ПЪРВИ  УЧЕБЕН СРОК  

Т У К