ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

СРЯДА  от 13:00 ч. до 14:00 ч.

ПЕТЪК от 08:00 ч. до 09:00 ч.

след предварително уговорена среща

ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕДЕНИТЕ ЗАБРАНИ ЗА ДОСТЪП НА ВЪНШНИ ЛИЦА В УЧИЛИЩЕТО, ДИРЕКТОРЪТ ОТМЕНЯ ПРИЕМОТО СИ ВРЕМЕ, СЧИТАНО ОТ 10.11.2021 Г. ДО ПРОМЯНА НА ЗАПОВЕДТА НА МЗ! 

ГРАФИК НА КОНТРОЛНИТЕ И КЛАСНИТЕ РАБОТИ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ И КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРЕДМЕТИ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК  

Т У К