Ваканции

   01.11.2018 г. - 04.11.2018 г. вкл.    есенна

   22.12.2018 г. - 02.01.2019 г. вкл.    коледна

   05.02.2019 г.                                                   междусрочна

   30.03.2019 г. - 07.04.2019 г. вкл.    пролетна  

Неучебни дни

21.05.2019 г. - ДЗИ по БЕЛ

23.05.2019 г. - втори ДЗИ

Начало на втори учебен срок: 06.02.2019 г.

Край на втори учебен срок за 1., 2., 3. и 4. клас: 31.05.2019 г.

Край на втори учебен срок за 5. и 6. клас: 14.06.2019 г.

Край на втори учебен срок за 7. клас: 28.06.2019 г.