Ваканции

   01.11.2019 г. - 03.11.2019 г. вкл.    есенна

   21.12.2019 г. - 05.01.2020 г. вкл.    коледна

   05.02.2020 г.                                                  междусрочна

   11.04.2020 г. - 20.04.2020 г. вкл.    пролетна  

Неучебни дни

20.05.2020 г. - ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г. - втори ДЗИ

09.06.2020 г. - НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас

11.06.2020 г. - НВО по математика в края на VII и на X клас

Начало на втори учебен срок: 06.02.2020 г.

Край на втори учебен срок за 1., 2. и 3. клас: 29.05.2020 г.

Край на втори учебен срок за 4., 5. и 6. клас: 16.06.2020 г.

Край на втори учебен срок за 7. клас: 30.06.2020 г.