РЕГЛАМЕНТЪТ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЩЕ БЪДЕ ОПОВЕСТЕН В НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ ЮНИ 2020 ГОДИНА

Свободните места за бъдещ втори, трети, четвърти, шести и седми клас до запълване на училищния план-прием за учебната 2020/2021 година и критериите за тяхното запълване ще бъдат обявени не по-рано от 15.06.2020 година.
 
Предвид усложнената епидемична обстановка математическо състезание "ЕВРИКА" няма да се провежда през 2020 година!
 
Адм. ръководство