Регламентът за прием на ученици за учебната 2019/2020 година се обявeн в съответните раздели Прием 1. клас и Прием 2.-7.клас

 

За учебната 2018/2019 година към дата 30.04.2019 година НЯМА свободни места за прием на ученици!