НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 107. ОУ

Регламентът за прием на ученици се обявява ежегодно след решение на Педагогическия съвет.