СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

1., 2., 3., 4., 5. И 6. КЛАС - НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА
 
7. КЛАС - 2 СВОБОДНИ МЕСТА