Регламентът за прием на ученици се обявява ежегодно след решение на Педагогическия съвет.