ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 5. КЛАС

Всички свободни места са запълнени на 1. класиране.
 
Към 20 юли 2022 г. няма свободни места в паралелките във всички випуски.

СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ПРИЕМ В 5. КЛАС КЪМ 16.07.2022 Г. СА 20.

ПЛАН-ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

Всичко относно регламента, провеждането и организацията на МС Еврика ще откриете ТУК! 
 

Информация относно поръчването и закупуването на задължителните униформи на нашето училище