РЕЙТИНГ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ - коригиран

 

В рейтинга са внесени точките, които се намират в Интернет или за които е представена служебна бележка.

Не са включени в рейтинга точките от МС „Европейско Кенгуру“, за които не е представена служебна бележка или № на участника.

 

Заявление за участие в МС "Еврика" и за формиране на рейтинг

Заявлението може да получите в 107. ОУ или да изтеглите оттук