ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

След първо класиране незаетите места в 107. ОУ са:
3. клас - 1
5. клас - 2
 
 

Необходими документи за записване

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

Необходими документи за записване

ОБЩ РЕЙТИНГ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ. СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ. МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА

 

Свободни места и необходими документи за участие в приема

Удостоверение за постоянен/настоящ адрес е необходимо само за учениците, живеещи в район Лозенец.

Списък на участниците от 107. ОУ в школата по математика - неподалите заявление може да го направят в периода 11-18 юли 2019 г. от 09:00 до 16:00 ч. в 1. кабинет.

РЕЙТИНГ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ - КОРИГИРАН

Рейтингът е сформиран за всеки ученик, за когото в заявление е изразено желание за сформиране на рейтинг. Въведените точки за всяко състезание са според предоставените служебни бележки.