ПЛАН-ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 
 
 
 
Документи за сваляне във връзка със състезание "Еврика" и формиране на рейтинг:
 
 
 
 
Състезанието "Еврика" е отворено и се провежда за всички ученици от завършен първи до завършен шести клас включително!
 
Извън посочените в документите срокове, не се реализира нито една от дейностите!