КЪМ ДАТА 16.07.2021 НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ В 107. ОУ!

РЕЗУЛТАТИ ОТ МС "ЕВРИКА" - 19.06.2021 Г.

завършен 1. клас завършен 4. клас
завършен 2. клас завършен 5. клас
завършен 3. клас завършен 6. клас

Награждаването на първенците от състезанието ще се проведе на 7 юли 2021 г. от 10:00 ч. в двора на 107. ОУ.

ПЛАН-ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 
 
 
 
Документи за сваляне във връзка със състезание "Еврика" и формиране на рейтинг:
 
 
 
 
Състезанието "Еврика" е отворено и се провежда за всички ученици от завършен първи до завършен шести клас включително!