РЕЙТИНГ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ - КОРИГИРАН

Рейтингът е сформиран за всеки ученик, за когото в заявление е изразено желание за сформиране на рейтинг. Въведените точки за всяко състезание са според предоставените служебни бележки.