ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА В ПЕТИ КЛАС 

 

 
СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО "МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ" ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ЯВИЛИ СЕ В СОФИЯ, НЕ СА НЕОБХОДИМИ. РЕЗУЛТАТИТЕ СА ПОЛУЧЕНИ СЛУЖЕБНО!
 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС

РЕГЛАМЕНТ НА МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС "МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ"

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В МС "МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ"

 

Предвид усложнената епидемична обстановка математическо състезание "ЕВРИКА" няма да се провежда през 2020 година!

СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО "МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ" ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ЯВИЛИ СЕ В СОФИЯ НЕ СА НЕОБХОДИМИ. РЕЗУЛТАТИТЕ СА ПОЛУЧЕНИ СЛУЖЕБНО!

Адм. ръководство