ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

107. ОУ има възможност да приеме за учебната 2020/2021 година четири паралелки в първи клас по 22-ма ученици, общо 88 ученици. Три паралелки ще бъдат с изучаване на английски език и една с руски език.
Във връзка с решение № 129 от 14.03.2019 г. на Столичния общински съвет за изменение и допълнение на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, кметът на СО утвърди:
1. ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ на общинските училища на територията на Столична община за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година. ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН НА 107. ОУ;
2. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година.
 
Приемът на документи ще се извърша само по електронен път чрез специално създадена електронна платформа за нуждите на 107. ОУ.

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА ИЗ УЧИЛИЩЕТО