СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НЯМА НЕЗАЕТИ МЕСТА.

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА ИЗ УЧИЛИЩЕТО