ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

За учебната 2021/2022 година училището има възможност да приеме 88 ученици, разпределени в 4 паралелки - 3 паралелки с английски език и 1 паралелка с руски език. 
 
Заявяването за участие и класирането в 107. ОУ става чрез централизирана електронна система, като местата за прием и прилежащия район на училището ще бъдат видими в системата на 19 април 2021 година.
 
 
 
 
Информация относно поръчването и закупуването на задължителните униформи на нашето училище: