ВТОРО КЛАСИРАНЕ ПЪРВИ КЛАС, УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА 

Неприети на второ класиране

Уважаеми родители,

Тестът за начална училищна готовност ще започне в 9.30 на 12.06.2018 г.

За целта е нужно:

1. Да се информирате в коя стая е разпределено Вашето дете от връзката под съобщението.

2. Да доведете детето/децата в 9.15 - 9.25 часа и да изчакате в двора на училището до идването на учителите пред входа.

3. Да заведете детето при учителя, който държи табела, с изписан номер на стаята, в която то ще бъде на теста.

4. Да му дадете молив, пишещ черно.

5. Да се върнете в двора на училището след около 25 минути и да изчакате тихо, защото тече учебен процес в прогимназиален етап. 

Децата ще влизат и излизат от сградата на 107. ОУ, придружени от учител.

График на теста за начална училищна готовност

Втората дата на теста за начална училищна готовност е 26 юни 2018 г. от 09:30 ч.

                                                                    от ръководството на 107. ОУ

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ. ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПНА НА 16.04.2018 ГОДИНА. 

ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЩЕ СТАВА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОРИГИНАЛИ НА ДОКУМЕНТИ В УЧИЛИЩЕТО.

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА ИЗ УЧИЛИЩЕТО