ПРИЕМ В 1. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

За учебната 2019/2020 г. 107. ОУ има възможност да приеме 3 паралелки - 2 с изучаване на английски език и 1 с изучаване на руски език - общо 70 ученици.
 
 

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА ИЗ УЧИЛИЩЕТО