ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Допълнителната дата на теста за начална училищна готовност е 25 юни. Децата да се явят на входа на училището в 9:25 ч. и да носят черен молив. 
 
Родителите могат да се запознаят с резултатите от теста за начална училищна готовност на 02 юли от 9:00 до 12:00 ч. в 17. кабинет. 

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1. КЛАС

Няма свободни места за трето класиране за прием на ученици в 1. клас.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1. КЛАС

Обявените места на първо класиране са запълнени. Второ класиране няма да има.

ПРИЕМ В 1. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

За учебната 2019/2020 г. 107. ОУ има възможност да приеме 3 паралелки - 2 с изучаване на английски език и 1 с изучаване на руски език - общо 70 ученици.
 
 

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА ИЗ УЧИЛИЩЕТО