СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НЯМА НЕЗАЕТИ МЕСТА.

ЗА НОВОПРИЕТИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

На 16 юни 2017 г. от 17:00 ч. в сграда Б ще се проведе родителска среща по паралелки.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Всички приети, които не са включени в първоначалния график на теста за начална училищна готовност, се явяват за провеждането му на 14 юни 2017 г. от 10:15 ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Система за прием в  първи клас - обновена на 14.04.2017 г. във връзка с писмо на РУО - София-град с изх. № РУО1-4230/17.03.2017 г.
Карта на район Лозенец - обновена на 30.03.2017 г. в изпълнение на Решение №83 по Протокол №29/23.02.2017 г. Приложение №1 на СОС и във връзка с писмо от район Лозенец за прилежащи територии на 107. ОУ, 120. ОУ и 35. СУ са определени:

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, бул. „Драган Цанков”, бул. „Пейо К. Яворов”, бул. ”Симеоновско шосе”, ул. „Околовръстен път”, по река „Драгалевска”, ул. „Филип Кутев”, ул. „Атанас Дуков”, ул. „Люба Величкова”, ул. „Атанас Дуков”, бул. „Никола Й. Вапцаров”, ул. „Трепетлика”, бул. „Джеймс Баучър” ул. „Св. Теодосий Търновски”, бул. „Свети Наум”, бул. „Черни връх” до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”.

Микрорайони

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА ИЗ УЧИЛИЩЕТО