ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ. ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПНА НА 16.04.2018 ГОДИНА. 

ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЩЕ СТАВА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОРИГИНАЛИ НА ДОКУМЕНТИ В УЧИЛИЩЕТО.

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА ИЗ УЧИЛИЩЕТО