РЕГЛАМЕНТ И ГРАФИК ЗА ПРИЕМ

Уважаеми родители, класирането на ученици в първи клас се извършва независимо от №,  датата и начина на подаване на заявлението!
 
 
Приложение 1 (Местоживеене на прилежащите до училището улици)              
Приложение 2 (Местоживеене на територията на район Лозенец)                    
Приложение 3 (Местоживеене в град София)                                                  
Приложение 4 (Район на детското/учебното заведение - предучилищна група)  
 
Писмо на началника на РИО София-град                                                          

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА ИЗ УЧИЛИЩЕТО

Search site

107 ОУ " Хан Крум" Всички права запазене

Powered by Webnode