Проекти

Think and Create your own Hobbies, Еразъм проект стартира в 107. ОУ "Хан Крум"

03/09/2020 11:19
Think and Create your own Hobbies е проект, финансиран от Европейската програма Еразъм Плюс, стратегическо партньорство КА2. Основните му цели е да се избегне прекалената употреба на технологии, зависимостта и пристрастяващото поведение, които водят до стрес, проблеми със съня и ниска социална и...

S.O.F.T. - НОВ проект по програмата Еразъм Плюс започва в 107.ОУ от новата учебна година

02/09/2020 11:11
S.O.F.T. Start Our Future Today - soft skills training in introducing the label market in students е проект, част от Европейската програма Еразъм Плюс, стратегическо партньорство КА2. Основните му цели е да подготви учениците за живот в условията на пазарна икономика и да даде възможност на...

"Explore the World of Coding", проект по програмата Еразъм Плюс започва в 107.ОУ от новата учебна година

01/09/2020 12:04
За нас е чест да Ви уведомим, че в нашето училище стартира нов международен проект с името "Explore the World of Coding“, като част от европейската програма Еразъм Плюс, стратегическо партньорство КА2.  Образователните системи и образователните институции се променят и развиват съответно,...

Нов европейски проект КА229 „Нов европейски проект КА229 „Discover My City“ по програма Еразъм+

31/08/2020 12:02
За нас е чест да Ви уведомим, че в нашето училище стартира нов международен проект с името "Discover My City“, като част от европейската програма Еразъм Плюс, стратегическо партньорство КА2. Основната цел на проекта е да позволи на учениците да станат по-активни и приобщаващи граждани чрез...

Още един нов европейски проект КА229 по програма Еразъм+, "Io imparo alla pari" стартира през 2020/2021 учебна година!

30/08/2020 11:45
За нас е чест да Ви уведомим, че в нашето училище стартира нов международен проект с името "Io imparo alla pari “, като част от европейската програма Еразъм Плюс, стратегическо партньорство КА2.  Проектът „Уча като равен“ е инициатива, основана на основния принцип, че „правата на жените са...

Нов европейски проект КА229 „Digi.V.I.B.E.S.“ по програма Еразъм+

29/08/2020 11:37
За нас е чест да Ви уведомим, че в нашето училище стартира нов международен проект с името "Digi.V.I.B.E.S.“, като част от европейската програма Еразъм Плюс, стратегическо партньорство КА2. Той ще продължи 2 години и основните му цели са: - постигане на значително въздействие върху стиловете на...

Стартира нов европейски проект КА229 „EUROBORAVE“ по програма Еразъм+

28/08/2020 11:07
За нас е чест да Ви уведомим, че в нашето училище стартира нов международен проект с името "EUROBORAVE“, като част от европейската програма Еразъм Плюс, стратегическо партньорство КА2. Той ще продължи 2 години и основната му цел е участниците да разберат, че  технологиите са от решаващо...

Нови проекти по Еразъм Плюс в 107.ОУ

27/08/2020 15:45
Време за похвали! И през тази година 107. ОУ  "Хан Крум" е с одобрени проекти по програма "Еразъм+". Тази година добавяме още 11 спечелени проекти по ключова дейност 2 "Училищно образование". Предстоят много и интересни дейности за ученици и учители по най-разнообразни теми, като спорт,...

Спечелен проект по национална програма „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”, Модул „Библиотеките като образователна среда”

03/08/2020 11:01
Време за похвали!  С удоволствие Ви съобщаваме, че 107. ОУ е одобрено за финансиране по Национална програма „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”, Модул „Библиотеките като образователна среда”  С отпуснатите средства ще изградим изградим три отворени читателски къта в...

Спечелен проект по Национална програма „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, Модул: „Площадки за обучение по БДП“

15/07/2020 16:06
Време за похвали!  С удоволствие Ви съобщаваме, че 107. ОУ е одобрено за финансиране за изграждане на външна и вътрешна площадки за безопасност на движението по пътищата, по Национална програма „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“!  С отпуснатите средства ще...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

                                  

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването, по какъвто и да било начин, на съдържащата се в тях информация.