Училището ни е партньор в още един нов проект по европейската програма Еразъм Плюс.

25/08/2023 15:00
Училището ни е партньор в още един нов проект по европейската псограма Еразъм Плюс.
Името му е Methods for Inspiring Non-formal Education on
Decarbonisation / MINED. Ще продължи 2 години и целта му е да се създаде програма за повишаване на осведомеността, включваща иновативна методическа разработка, фокусирана върху образованието за климатична осведоменост, подчертаваща важността на постепенното премахване на въглищата и запазването на минното културно наследство в региона. Основната функция на разработената програма е да гарантира, че подрастващото поколение разбира необходимостта от действия срещу изменението на климата, иска да бъде активна част от постепенното премахване на въглищата в своя регион и се чувства отговорно за бъдещето на региона.
Координаторът на проекта за нашето училище е г-жа Даниела Гайдарска, специалист по английски език, координатор на проекта за нашето училище и, не на последно място, машинен инженер с отлична подготовка по темата на проекта. 
Наши партньори са организации от Унгария, Гърция, Румъния и Германия.  
Нека си пожелаем успешна работа!