Стартира НОВ проект в нашето 107.ОУ!

16/01/2023 11:01

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че стартираме нов европейски проект, част от програмата Еразъм Плюс! 

Проектът се казва GeoKit и е насовен към обучение на учители, преподаващи математива на ученици между 6 и 9 годишна възраст. Нашето 107.ОУ е главен координатор на проекта!

Основни прериоритети на проекта: За ученици на възраст от 6 до 9 години преподаването на математика като цяло се съсредоточава върху числата и операциите с цели числа, а акцентът върху геометрията е малък.

Учителите ежедневно се сблъскват с постоянна и бърза промяна в подходите на преподаване, а бързия цифров прогрес прави образователните подходи остарели. Понастоящем учителите срещат трудности да дадат добра подготовка по геометрия на децата от началното училище, тъй като учениците на тази възраст по-трудно запазват интереса си към определена тема за дълго време и работата с тях изисква изисква допълнителна мотивация.

В резултат на това нашият проект ще предостави нови инструменти за използване от учители, училищни администратори и други професионалисти в областта на преподаването, които да им помогнат в ежедневната им дейност и да преодолеят това значително предизвикателство. Тези инструменти ще им позволят да подобрят своята професионална учебна програма и способности за преподаване.

Освен това, участниците в този проект ще могат да затвърдят и подобрят своите способности в преподаването на геометрия, иновациите, изследването, разпространението, лингвистиката и други области, което ще е още една добавена стойност от участието им в разработването на заложените дейности в проект GeoKit. 

Oсновна цел: Подпомагане на учители, училищни ръководители и други преподаватели

Учителите, училищните администратори и други професионалисти ще получат нови инструменти и подходи, които да им помогнат да преподават геометрия на учениците от началния етап по по-ефективен, мотивиращ и успешен начин.

Резултат и продукти: Ще бъде написана книга за тези инструменти.

Резултатите от проекта и книгата ще бъдат достъпни за всички учители, училища, учебни заведения, местни власти и всеки друг, работещ в образованието, който иска да подобри своите подходи за преподаване на геометрия. Всички ресурси ще бъдат достъпни, лесно и безплатно, без ограничения за тяхното използване или разпространение. 

Координатор на проекта: г-жа Боряна Петрова

 

 

За ученици на възраст от 6 до 9 години преподаването на математика като цяло се съсредоточава върху числата и операциите, особено работата с цели
числа, с малък акцент върху геометрията.
Учителите ежедневно се сблъскват с постоянна и бърза промяна в подходите на преподаване, а бързият цифров прогрес прави образователните подходи остарели. Понастоящем учителите срещат трудности да дадат добра рамка по геометрия на децата от началното училище в техните ежедневни дейности, тъй като учениците на тази възраст изискват непрекъснато променящи се дейности, за да запазят интереса си и да избегнат демотивацията.
В резултат на това нашата инициатива ще предостави нови инструменти за използване от учители, училищни администратори и други професионалисти в областта на преподаването, които да им помогнат в ежедневната им дейност и да преодолеят това значително предизвикателство. Тези инструменти им позволяват да подобрят своята професионална учебна програма и способности за преподаване, както и да разширят възможностите си за кариера.
Освен това, участниците в този проект ще могат да укрепят своите способности в педагогиката на геометрията, иновациите, изследването, разпространението, лингвистиката и други области, след като се присъединят към дейностите по проекта (посещения за участие и др.).