Article archive

Нов европейски проект КА229 „Нов европейски проект КА229 „Discover My City“ по програма Еразъм+

31/08/2020 12:02
За нас е чест да Ви уведомим, че в нашето училище стартира нов международен проект с името "Discover My City“, като част от европейската програма Еразъм Плюс, стратегическо партньорство КА2. Основната цел на проекта е да позволи на учениците да станат по-активни и приобщаващи граждани чрез предизвикателства, които ще им помогнат да задълбочат знанията си за исторически и културен произход на техните собствени градове и тези на техните партньори, и да проучат проблемите, пред които са изправени всички тези градове в момента и възможните им последици в бъдеще
 
Той ще продължи 2 години и него са включени шест училища: от Сицилия, Турция, Гърция, Германия, Хърватска и България. Наши преподаватели и ученици ще могат да посетят всяко едно от партньорските училища  и да се обучават.
 
Координатор на всички проектни дейности е нашия преподавател г-жа Антоанета Янева
 

Още един нов европейски проект КА229 по програма Еразъм+, "Io imparo alla pari" стартира през 2020/2021 учебна година!

30/08/2020 11:45
За нас е чест да Ви уведомим, че в нашето училище стартира нов международен проект с името "Io imparo alla pari “, като част от европейската програма Еразъм Плюс, стратегическо партньорство КА2. 
Проектът „Уча като равен“ е инициатива, основана на основния принцип, че „правата на жените са права на човека“. Целта му е да насърчи засилването на ролята на жените и момичетата в обществото, като се грижи чрез подходящи образователни и обучителни интервенции за споделяне и засилване на равенството между половете във всички възрасти и във всеки контекст.
Той ще продължи 2 години и него са включени шест училища: от Сицилия, Латвия, Румъния, Турция, Португалия и България. Наши преподаватели и ученици ще могат да посетят всяко едно от партньорските училища  и да се обучават.
 
Координатор на всички проектни дейности е нашия преподавател г-жа Вероника Колева
 

Нов европейски проект КА229 „Digi.V.I.B.E.S.“ по програма Еразъм+

29/08/2020 11:37
За нас е чест да Ви уведомим, че в нашето училище стартира нов международен проект с името "Digi.V.I.B.E.S.“, като част от европейската програма Еразъм Плюс, стратегическо партньорство КА2. Той ще продължи 2 години и основните му цели са:
- постигане на значително въздействие върху стиловете на учене на учениците, стимулиране на интерес и мотивация благодарение на включването на ИКТ в преподаването на музика;
- да допринесе за развитието на ключови житейски умения на учениците чрез иновации на методологиите на преподаване и обновени подходи за преподаване на музикални дисциплини по интердисциплинарен начин и с широко използване на ИКТ; 
- адаптиране на уменията и методологическите инструменти на разположение на учителите, за да реагират по-ефективно на социалните предизвикателства.
 
В този проект са включени шест училища: от Италия, Турция, Холандия, Франция, Малта и България. Наши преподаватели и ученици ще могат да посетят всяко едно от партньорските училища  и да се обучават.
 
Координатор на всички проектни дейности е нашия преподавател г-жа Павлина Чочова
 
За повече информация може да посетите сайта на проекта https://dvibes.weebly.com/
 

Стартира нов европейски проект КА229 „EUROBORAVE“ по програма Еразъм+

28/08/2020 11:07
За нас е чест да Ви уведомим, че в нашето училище стартира нов международен проект с името "EUROBORAVE“, като част от европейската програма Еразъм Плюс, стратегическо партньорство КА2. Той ще продължи 2 години и основната му цел е участниците да разберат, че  технологиите са от решаващо значение в модерния свят, в който живеем. 
Преподаването на роботика и програмирането е важен предмет за всяко училище и съответства на учебните програми по новите цифрови технологии, поддържани от много училища в цяла Европа. В тези часове на учениците им е забавно, а изучаването на тези дисциплини помага да се отговори на нарастващото търсене на преподаване на науки, технологии, инженерство и математика в училищата и използването на английски език като възможно средство за комуникация в тази област на интерес. Чрез програмиране на роботи учениците могат да открият дали имат интерес към кодирането и няма съмнение, че в обозримо бъдеще ще има нужда хората да участват в устройствата за програмиране.
В този проект са включени пет училища: от Франция, Литва, Полша, България и Португалия. Наши преподаватели и ученици ще могат да посетят всяко едно от партньорските училища  и да създават нови роботи.
 
Координатор на всички проектни дейности е нашия преподавател г-жа Боряна Петрова
 
Ние вярваме, че има много причини да преподавате роботика в училищата:
На учениците им е забавно и това е ефективен начин за въвеждане на програмиране на учениците, програмирането и роботиката осигуряват умения, полезни за бъдещи работни места и е подходящо за ученици с редица способности.
Това също е възможно влизане за преподаване на математика и дава възможност на учениците в нашето училище да използват английски по много конкретен начин чрез софтуер и комуникации с други ученици в цяла Европа.
Проектът "EuroboRave" отговаря на необходимостта на Обществото на 21-ви цифров век да приложи възможно най-много в редовната и отворена учебна програма предметното програмиране и роботика. Роботиката помага да се отговори на нарастващото търсене на преподаване на науки, технологии, инженерство и математика в училищата и използването на английски език като възможно средство за комуникация в тази област на интерес. Чрез програмиране на роботи учениците могат да открият дали имат интерес към кодирането и няма съмнение, че в обозримо бъдеще ще има нужда хората да участват в устройствата за програмиране.
В този проект са включени пет училища: от Франция, Литва, Полша, България и Португалия. Ученици от тези училища вече се занимават с роботика, особено португалското училище.
Този основен изход ще бъде разработен от този проект: създаването на нов робот.
Работният език на проекта е английски, а ние ще си партнираме с училища от Португалия, Турция и Румъния.За нас е чест да Ви уведомим, че в нашето училище стартира нов международен проект с името "EUROBORAVE“, като част от европейската програма Еразъм Плюс, стратегическо партньорство КА2. Той ще продължи 2 години и основната му цел Технологиите са от решаващо значение за иновациите, но училищата се борят да привлекат учениците в тази област, особено момичетата.
 
Преподаването на роботика и програмирането може да промени това. Роботиката съответства на учебните програми по новите цифрови технологии, поддържани от много училища в цяла Европа.
Ние вярваме, че има много причини да преподавате роботика в училищата:
На учениците им е забавно и това е ефективен начин за въвеждане на програмиране на учениците, програмирането и роботиката осигуряват умения, полезни за бъдещи работни места и е подходящо за ученици с редица способности.
Това също е възможно влизане за преподаване на математика и дава възможност на учениците в нашето училище да използват английски по много конкретен начин чрез софтуер и комуникации с други ученици в цяла Европа.
Проектът "EuroboRave" отговаря на необходимостта на Обществото на 21-ви цифров век да приложи възможно най-много в редовната и отворена учебна програма предметното програмиране и роботика. Роботиката помага да се отговори на нарастващото търсене на преподаване на науки, технологии, инженерство и математика в училищата и използването на английски език като възможно средство за комуникация в тази област на интерес. Чрез програмиране на роботи учениците могат да открият дали имат интерес към кодирането и няма съмнение, че в обозримо бъдеще ще има нужда хората да участват в устройствата за програмиране.
В този проект са включени пет училища: от Франция, Литва, Полша, България и Португалия. Ученици от тези училища вече се занимават с роботика, особено португалското училище.
Този основен изход ще бъде разработен от този проект: създаването на нов робот.
Работният език на проекта е английски, а ние ще си партнираме с училища от Португалия, Турция и Румъния.

Нови проекти по Еразъм Плюс в 107.ОУ

27/08/2020 15:45
Време за похвали!
И през тази година 107. ОУ  "Хан Крум" е с одобрени проекти по програма "Еразъм+".
Тази година добавяме още 11 спечелени проекти по ключова дейност 2 "Училищно образование". Предстоят много и интересни дейности за ученици и учители по най-разнообразни теми, като спорт, хобита, музика, самоусъвършенстване, роботика, архитектура и кодиране! Общият бюджет на проектите е повече от 300 000 евро.
Предстои подбор и се надяваме скоро да имаме възможността да се срещнем лично с нашите нови партньори от цяла Европа!
 
 

Нашите математици пожънаха успехи и на състезанието "Математика без граници"

17/08/2020 13:55
Седмото издание на международния турнир "Математика без граници", което се проведе на 16 и17 август 2020 г. в град Несебър, завърши повече от успешно за математиците от 107. ОУ " Хан Крум"
Нашите ученици завоюваха  5 сребърни и 10 бронзови медала. Участваха 22 ученици от първи до шести клас!
Благодаря за цялата организация през учебната година на г-жа Стела Дойчинова, учител по математика и начален учител в нашето училище!Седмото издание на международния турнир "Математика без граници" завърши повече от успешно за учениците от 107. ОУ " Хан Крум"
Нашите ученици завоюваха  5 сребърни и 10 бронзови медала. Участваха 22 ученици от първи до шести клас!
Благодаря за цялата организация през учебната година на г-жа Стела Дойчинова, учител по математика и начален учител в нашето училище!

Спечелен проект по национална програма „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”, Модул „Библиотеките като образователна среда”

03/08/2020 11:01
Време за похвали! 
С удоволствие Ви съобщаваме, че 107. ОУ е одобрено за финансиране по Национална програма „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”, Модул „Библиотеките като образователна среда” 
С отпуснатите средства ще изградим изградим три отворени читателски къта в двете сгради на 107. ОУ, ще закупим необходимата мебелировка за тях, ще обзаведем и нашата скромна библиотека с оборудване, с което помещението ще може да се ползва като малка зала за събития. Ще закупим над 150 нови книги и енциклопедии, както и няколко двугодишни абонамента за научно популярни списания.
 
Да са ни честити новите придобивки! :) 

Спечелен проект по Национална програма „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, Модул: „Площадки за обучение по БДП“

15/07/2020 16:06
Време за похвали! 
С удоволствие Ви съобщаваме, че 107. ОУ е одобрено за финансиране за изграждане на външна и вътрешна площадки за безопасност на движението по пътищата, по Национална програма „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“
С отпуснатите средства ще изградим БДП площадка в двора на училището и ще закупим всички необходими артикули за едно съвременно обучение по "Безопастност на движението по пътищата", като пътни знаци, палки, табла за обучение, светофари, сигнални жилетки, очила за виртуална реалност, колело, каска и програмируем робот.
 
Да са ни честити новите придобивки! :) 
Благодаря на нашия специалист "обучение и развитие" Trayana Mollova за изготвения проект!Време за похвали! 
107. ОУ е одобрено за финансиране за изграждане на външна и вътрешна площадки за безопасност на движението по пътищата! 
Благодаря на нашия специалист "обучение и развитие" Trayana Mollova за изготвения проект!

Нашето училище е партньор в европейския проект Si Lab

07/07/2020 11:06

Проектът Si-Lab има за цел да накара учениците да придобият ценни умения на пазара на труда, а именно иновативност, креативно мислене и дигитални умения чрез създаване на иновативна лаборатория, която да бъде въведена в училищата: I-lab.

Проектът Si-Lab има за цел да подобри работоспособността на учениците, развиващи някои от най-ценните умения на пазара на труда, а именно иновaтивност, креативно мислене и дигитални умения.

За да създадат това иновативно работно пространство, партньорите ще разработят 2 изхода:
Онлайн софтуер за i-лаборатории
Създаване на i-лаборатория
Отнася се за ученици от 12 годишна възраст и учители в средните училища да използват i-labs не само в класните стаи, но също и онлайн!

Повече информация за проекта и за неговите цели може да намерите Flyer Si-Lab - Bulgarian (digital).pdf (580142)

Както и на страницата на проекта във Фейсбук

фб

07/07/2020 10:56

Items: 31 - 40 of 202
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>