УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА 

 
 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В 107. ОУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА 

С решение на Педагогическия съвет - протокол № 9 от 11.09.2023 година за учебната 2023/2024 година се прилагат следните форми на обучение: 
 
  • дневна форма на обучение - целодневна организация на учебния ден за 1-5 клас 
  • дневна форма на обучение - полудневна организация на учебния ден  за 6-7 клас 
  • комбинирана  форма на обучение 
  • дистанционна форма на обучение 
  • индивидуална форма на обучение