ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

ПОНЕДЕЛНИК  от 14:00 ч. до 15:00 ч.

ПЕТЪК от 08:30ч. до 09:30 ч.

след предварително уговорена среща

 

ГРАФИК НА КОНТРОЛНИТЕ И КЛАСНИТЕ РАБОТИ ЗА ВТОРИ  УЧЕБЕН СРОК

 
* при обективна необходимост графикът може да бъде променян.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ И КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРЕДМЕТИ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК  

Т У К