ПЛАН-ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

За учебната 2023/2024 година 107. ОУ има възможност да приеме 33 ученици в пети клас. Бройката приети ученици може и да се увеличи, като това зависи от движението на учениците до началото на подаване на документи за прием. 

 
 
 
 
 
 
* заявленията за участие в математическо състезание "Еврика" и за формиране на рейтинг от математически състезания се подават само и единствено на място в училището съгласно обявения график.

Информация относно поръчването и закупуването на задължителните униформи на нашето училище