ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА 

За учебната 2024/2025 година училището има възможност да приеме 84 ученици, разпределени в 4 паралелки - 3 паралелки с английски език и 1 паралелка с руски език. 
 
Класни ръководители на бъдещ първи клас: 
 
паралелка с руски език - Стела Дойчинова 
паралелки с английски език - Боряна Петрова, Емилия Трендафилова и Таня Атанасова
 
Заявяването за участие и класирането в 107. ОУ става чрез централизирана електронна система, като местата за прием и прилежащия район на училището ще бъдат видими в системата на 29 април 2024 година.
 
 
 
Информация относно поръчването и закупуването на задължителните униформи на нашето училище: