Често задавани въпроси

Има ли приемен изпит за постъпване в училището?  

    Не, училището не организира приемен изпит за постъпване в първи клас.

Какво представлява тестът за начална училищна готовност? 

    Тестът за начална училищна готовност се провежда след като се утвърдят списъците на записаните за първи клас ученици. Провежда се с цел: 1. равномерното разпределение на ученици с различна начална подготовка; 2. Запознаване на учителския колектив с децата и набелязвяне, ако е необходимо, подходяща допълнителна работа с  детето, или насочване към консултации със специалисти извън училището.(Повече свързано с темата)

Къде учат първокласниците? 

    В отделна сграда, в която учебният процес се провежда много спокойно и адаптацията на учениците към новите им задължения е лека и постепенна. Пред нея има двор, където малките ученици под контрола на учителите играят в междучасията и отдиха.

Каква е продължителността на учебните часове?  

    Един учебен час в първи клас продължава 35 минути. Между часовете има малки междучасия, а между втория и третия час има 30 минутно голямо междучасие.

Как се хранят първокласниците? 

    В същата сграда с топла връзка има училищен стол. Там се осигурява сутрешна и следобедна закуска. В него се предлага и обяд на децата, който задължително включва първо, второ и трето. Столът работи по рецептурници, изготвени от МЗ за детско и ученическо хранене. Ако детето Ви има здравословен проблем и не трябва да яде всичко, е разрешено Вие да му осигурявате пакет с храна.

    Децата се водят в стола от техния учител и се връщат с него в клас. Цените на купоните за предстоящата учебна година се обявяват от класните ръководители в първия учебен ден и на входните врати на сградите.

Как става воденето и взимането от училище?

    От семейството на детето, като воденето трябва да е винаги навреме (10 минути преди началото на първия учебен час). Целодневната организация на учебния процес започва от 8.50 и продължава  до 16:40 часа. Вземането на децата от училище става непосредствено след приключване на следобедните учебни занятия.

Каква е организацията на учебния процес? 

    Целодневната организация на учебните часове в първи клас е от 8:50 до 16:40 часа. Тя влкючва учебни часове до обяд, обеден пояс до 13:05 часа – време, в което децата обядват и играят. Следобедните часове включват комбинация от учебни часове, самоподготовка и дейности по интереси  под ръководството на втори учител. Дейностите по интереси са организирани в групи. Информация за възможните групи се предоставя на родителите в началото на учебната година. В зависимост от интереса на всяко дете се попълват предварително дадени формуляри и се сформират групите. Предоставя се възможност и за допълнителни платени дейности, след 16:40 ч., които също се обявяват в началото на учебната година.

Какви езици се изучават в 107 ОУ?  

    В училището се изучават от първи клас или английски, или руски език. В зависимост от броя на желаещите се формират съответните паралелки. Като платена педагогическа услуга се предлага и допълнително обучение по английски език .

Има ли възможност децата да бъдат организирани след края на учебните часове? 

    Да, има платени форми - различни клубове по интереси: футбол, баскетбол, бойни изкуства, народни танци, шахмат, рисуване и живопис, мода и декоративни изкуства и др. 

Каква е спецификата на обучението по математика в 107 ОУ? 

    107 ОУ е общинско училище, което осигурява подходяща среда за подпомагане на деца с изявени интереси по математика. В първи клас няма специализирано обучение по математика. Не се предвижда сформиране на математически паралелки. За всички ученици в рамките на целодневната организация се предлагат два часа седмично по забавна математика. Школата по математика за деца със силно  изявени интереси по математика започва да работи  от втори клас. Тя е насочена към деца, които сами силно желаят да се занимават със състезателна математика и са доказали в състезания своето желание.

Какво е медицинското обслужване в училището? 

    В училището има целодневно медицински специалист, който участва в разработването на програми за здравно образование и оказва първа помощ, когато е необходимо. Той води здравната документация на всички ученици. Лекарят в училището се осигурява от Столична община!

Провеждат ли се профилактични прегледи? 

    Те са отговорност на родителите.

Има ли в училището психолог, логопед и педагогически съветник?

    Да, доказани професионалисти помагат за преодоляване на проблеми в развитието на децата. Към тях можете да се обръщате за консултация по различни проблеми във връзка с Вашето детето.

Има ли Училищно настоятелство? 

    Да, това е сдружение на родителите от училището. Основна негова цел е  подпомагането на  образователния процес на децата.

Има ли Обществен съвет

    Да, създаден е на основание чл. 265, ал.1 и ал.2 от ЗПУО с цел създаване на условия за активно и демократично функциониращи общности и подпомагане на развитието на училището.

Кои са учителите, които ще бъдат класни ръководители през учебната 2024/2025 г.?

След решение на Педагогическия съвет, класните ръководители на бъдещите първокласници ще бъдат: 

  • 1 брой паралелка с руски език - Стела Дойчинова; 
  • 3 броя паралелки с английски език - Боряна Петрова, Емилия Трендафилова и Таня Атанасова.