Ръководни органи на Сдружение"Училищно настоятелство на 107. ОУ "Хан Крум" 

Председател на Училищното настоятелство: Росица Симова 

Членове на Управителния съвет на Училищното настоятелство:

1. Иванка Маринова 

2. Георги Костадинов

3. Албена Димитрова 

4. Анелия Панчева