Обществен съвет

Ваня Ганева, родител
Диана Маринова, родител
Искра Джанабетска-Кавалджиева, родител
Маргарита Стоилова, родител
Магдалена Димитрова, родител
Йорданка Енева, родител
Светла Гергова, родител
Силвия Атанасова, район Лозенец
Йорданка Станкова, СГО