Ръководство 

 Директор: Данко Калапиш

  

Заместник-директори по учебната дейност:

  • за начален етап                  Иванка Баталова
  • за прогимназиален етап    Даниела Василева

 

Педагогически специалисти с подкрепящи функции

Педагогически съветник: д-р Виниций Петров

Училищен психолог: Магдалена Кръстева

Логопед: Боряна Петрова 

Логопед от Държавен логопедичен център: Надя Димитрова 

работи по утвърден от директора на ДЛЦ ГРАФИК в 107. ОУ 

Ресурсни учители: 

Евелина Кабакова

Мария Топалова

Учители начален етап

Албена Димитрова

Албена Павлова

Антоанета Янева

Аня Филадска

Боряна Петрова

Виктория Хаджийска

Десислава Минева

Емилия Трендафилова

Емилия Чернева 

Катерина Пумпалова

Милена Борисова

Розалия Славева

Румена Маринова

Стела Дойчинова

Юлия Недялкова

Учители начален етап в ЦДО

Антония Докова

Вероника Колева 

Жени Хинкова

Ина Петрова 

Йорданка Братанова

Кирил Сарандев

Марияна Кирязова 

Радостина Михайлова 

Росица Даскалова

Станка Станкова

Таня Боиклиева

Татяна Ананиева

Явор Янков 

 

Учители прогимназиален етап

Български език и литература

Весела Илиева

Йорданка Чолакова

Кирил Сарандев

Мариaна Дикова

Английски език

Андрей Андреев

Гинка Пейчева

инж. Даниела Малинова

Мариела Пачева 

Руски език

Албена Димитрова

Десислава Минева

Иванка Баталова

Математика

инж. Виктория Стоилова

Паулина Павлова

Юлиян Ковачев

Яница Димитрова

Компютърно моделиране и информационни технологии

Данко Калапиш

Ангелина Михайлова

Мариела Пачева

Мартина Ценова

Офелия Драганова 

История и цивилизации

Антоанета Янева

д-р Ростислав Ботев

Румяна Добриянова

География и икономика

Петя Попова
 

Човекът и природата

д-р Гошо Гоев

Иванка Маринова

Мариела Владимирова

Биология и здравно образование

Мариела Владимирова
 

Физика и астрономия

д-р Гошо Гоев

Иванка Маринова

Химия и опазване на околната среда

Даниела Василева
 

Музика

Мария Топалова 
 
Павлина Чочова
 

Изобразително изкуство

Елена Янева
 
Явор Янков 
 

Технологии и предприемачество

Жанета Доганова

Офелия Драганова 

Ангелина Михайлова

Физическо възпитание и спорт

Вяра Мукова

Мадлена Николова

Цветана Кинанова

Цветелина Белеганска

Учители ЦДО в пети клас 

Андрей Андреев

инж. Даниела Малинова

Зорница Гайдарска 

Пламен Петков 

 

 

Административен персонал

Главен счетоводител: Росица Стайкова 

Финансов контрольор: Мерцедес Николова

Завеждащ административно-техническа служба: Евдокия Асенова

Специалист "обучение и развитие": Траяна Моллова 

Организатор "стопански дейности": Полян Методиев  

Асистент "Компютърна поддръжка": Георги Жеков

Звено за самоохрана 

Охранител, невъоражена охрана: Михаил Ленчев
Портиер, сграда "А": Малинка Такова 
Портиер, сграда "Б": Лили Тодоринова 
 

Медицинско обслужване

мед. фелдшер Десислава Въчкова-Ценова

Помощен персонал:

Хигиенисти: 
Анелия Нгуен
Анка Райчева 
Величка Сечова 
Галина Стоимирова 
Ива Александрова
 
 
Работник поддръжка: Ангел Ангелов
 
Градинар: ....

 

Длъжностно лице по защита на личните данни: Мерцедес Николова, тел. за връзка: 02/8663168, 02/8662029