Ръководство и администрация

Директор: Иванка Маринова 

Заместник-директори:

    Иванка Баталова

    Даниела Василева

Педагогически съветник: Станислава Пейчева

 

Счетоводител: Христина Милушева

ЗАТС: Евдокия Асенова

Домакин: Анета Василева

Библиотекар: Силвия Кръстева

Училищен лекар: д-р Живко Кушев

Учители начален етап

Албена Димитрова

Албена Павлова

Антоанета Янева

Боряна Петрова

Виктория Хаджийска

Десислава Минева

Емилия Трендафилова

Йорданка Братанова

Катерина Пумпалова

Марияна Кирязова

Румена Маринова

Станиела Сърбинова

Станка Станкова

Стела Дойчинова

Юлия Недялкова

Учители начален етап в ЦДО

Весела Илиева

Даря Петрова

Жени Хинкова

Красимира Маринова

Милена Борисова

Румяна Гьорева

Таня Боиклиева

Цеца Христова

Цветка Колева

 

Учители прогимназиален етап

Български език и литература

Галина Китанова

Йорданка Чолакова

Нели Гочева

Пенка Боянова

Английски език

Андрей Андреев

Даниела Малинова

Диана Орозова

Руски език

Албена Димитрова

Десислава Минева

Иванка Баталова

Математика

Анка Пенева

Генчо Тодоров

Паулина Павлова

Информационни технологии

Жанета Доганова

Нели Георгиева

Юлиян Ковачев

История и цивилизации, История и цивилизация

Антоанета Янева

д-р Ростислав Ботев

География и икономика

Петя Попова
 

Човекът и природата

Елена Бозова

Мариела Владимирова

Биология и здравно образование

Мариела Владимирова
 

Физика и астрономия

Иванка Маринова

Химия и опазване на околната среда

Даниела Василева
 

Музика

Евгения Василева
 

Изобразително изкуство

Елена Янева
 

Технологии и предприемачество, Домашна техника и икономика, Технологии

Жанета Доганова

Нели Гочева

Физическо възпитание и спорт

Виолета Димитрова

Вяра Мукова

Мадлена Николова

Цветана Кинанова