Ръководство и администрация

Директор: Данко Калапиш

Заместник-директори по учебната дейност:

  • за начален етап                  Иванка Баталова
  • за прогимназиален етап    Даниела Василева

 

Главен счетоводител: Христина Милушева

Финансов контрольор: Мерцедес Николова

Завеждащ административно-техническа служба: Евдокия Асенова

Домакин: Анета Василева

Библиотекар: Силвия Кръстева

Училищен лекар: д-р Живко Кушев

 

Подкрепящи специалисти

Педагогически съветник: д-р Виниций Петров

Логопед: Боряна Петрова 

Логопед от Държавен логопедичен център: Надя Димитрова 

работи по утвърден от директора на ДЛЦ график в 107. ОУ 

Ресурсен учител: Евелина Кабакова

Учители начален етап

Албена Димитрова

Албена Павлова

Антоанета Янева

Боряна Петрова

Виктория Хаджийска

Десислава Минева

Емилия Трендафилова

Йорданка Братанова

Катерина Пумпалова

Марияна Кирязова

Румена Маринова

Станиела Сърбинова

Станка Станкова

Стела Дойчинова

Юлия Недялкова

Учители начален етап в ЦДО

Вера Ковачева

Весела Илиева

Жени Хинкова

Красимира Маринова

Милена Борисова

Румяна Гьорева

Таня Боиклиева

Цеца Христова

Цветка Колева

 

Учители прогимназиален етап

Български език и литература

Галина Китанова

Йорданка Чолакова

Нели Гочева

Пенка Боянова

Английски език

Андрей Андреев

Гинка Пейчева

Даниела Малинова

Руски език

Албена Димитрова

Дария Добрева

Десислава Минева

Иванка Баталова

Математика

Анка Пенева

Паулина Павлова

Юлиян Ковачев

Информационни технологии

Атанас Терзиев

Данко Калапиш

Йоана Николаева

Моника Ефтимова

Нели Георгиева

История и цивилизации, История и цивилизация

Антоанета Янева

Петя Попова

д-р Ростислав Ботев

География и икономика

Петя Попова
 

Човекът и природата

Иванка Касабова

Мариела Владимирова

Биология и здравно образование

Мариела Владимирова
 

Физика и астрономия

Иванка Касабова

Иванка Маринова

Химия и опазване на околната среда

Даниела Василева
 

Музика

Павлина Чочова

Изобразително изкуство

Елена Янева
 

Технологии и предприемачество, Технологии

Жанета Доганова

Нели Гочева

Физическо възпитание и спорт

Виолета Димитрова

Вяра Мукова

Мадлена Николова

Цветана Кинанова