РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

 ПЛАН-ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

За учебната 2024/2025 година 107. ОУ има възможност да приеме ученици в пети клас, като точната бройка ще бъде известна към датата на приемане на документите, като утвърденият план - прием е 104 ученици, включващи и учениците от 107. ОУ обучавали се в четвърти клас, които продължават обучението си в пети клас. 

 
 
 
 
 
 
* заявленията за участие в математическо състезание "Еврика" и за формиране на рейтинг от математически състезания се подават само и единствено на място в училището съгласно обявения график.
Заявление за формиране на рейтниг се подава само за ученици, завършили 4. клас

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД НА ПЪРВИ

 /ОБЛАСТЕН/ ЕТАП НА XXII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 

"БОГ Е ЛЮБОВ"

 
 
*Съгласно регламента на състезанието, класираните творби  на първо място за всяка категория и възрастова група се класират на втори /национален/ етап на състезанието. 

 ЕЛЕКТРОННИ КУПОНИ ЗА УЧЕНИЧЕСКОТО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НАСТОЙНИЦИ И УЧЕНИЦИ,

 

   107-мо Основно училище Хан Крум се присъединява към уеб портала Smartercard.bg за зареждане на електронни купони за столово хранене на учениците!

Предоставяме ви възможността да заявите и заплащате храна за децата си онлайн.  Порталът ще улесни в голяма степен ползващите го родители и ученици в цялостното управление на процеса по заявяване и управление на здравословното училищно хранене.

 

Новата система ще замени хартиените купони в столовата с електронни и децата ще ги използват със специални карти, които се закупуват еднократно и са безсрочни. Учениците получават безконтактни карти, които ще използват вместо досегашните хартиени купони, за да получат училищния обяд, закуска, вода.

Това ще спести на родителите време, няма да се налага в работно за тях време да идват до училището и да се редят на опашки за купони. Чрез портала родителите и настойниците ще могат: да поръчват училищния обяд на децата си по интернет, да заплащат онлайн с карта обяда и заявените услуги чрез онлайн платежна система, да управляват електронните дневни купони за учениците в случай на отсъствие на детето, да отказват или пренасочват купона в рамките на деня. Ще могат в онлайн режим да проследяват дали детето е получило обяда си, и да имат пълна статистика за направените и заплатени месечни поръчки.

Разбира се, остава възможността да поръчват училищния обяд и по стандартния начин, с хартиени купони.

Цената за поддръжка и обработка на профила на родителя или настойника и данните на ученика в електронната платформа Smartercard.bg е 3.60 лв. на месец/дете. Сумата се заплаща от родителите, които ще се регистрират и ще ползват on-line платформата на период - месец, учебен срок или учебна година.

  

Със своята надеждност СИСТЕМАТА е съобразена с всички изисквания за сигурност и работа с лични данни.

 

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА 

ИНФОРМАЦИОНЕН КЛИП