Национално външно оценяване 2023
 

Дати за провеждане на НВО

Дати за провеждане на НВО в VII клас

12/08/2022 14:20
Дати за провеждане на НВО в VII клас: Български език и литература - 13.06.2023 г., начало 09:00 ч. Математика - 16.06.2023 г., начало 09:00 ч. Чужд език (по желание на ученика) -  14.06.2023 г., начало 09:00 ч.

Дати за провеждане на НВО в IV клас

12/08/2022 14:18
Дати за провеждане на НВО в IV клас:  Български език и литература - 29 май 2023 г., начало 10:00 ч. Математика - 30 май 2023 г., начало 10:00 ч.

Модели на НВО

Модели на НВО в VII клас за учебната 2020/2021 година

12/08/2022 14:24
Български език и литература - ТУК Математика - ТУК Чужд език (по желание на ученика) - ТУК  

Модели на НВО в IV клас за учебната 2020/2021 година

12/08/2022 14:21
Български език и литература - ТУК Математика - ТУК

Информация за прием след завършен VII клас

ВАЖНА И АКТУАЛНА информация от РУО - София-град

12/08/2022 14:27
Актуална информация от РУО - София-град: ТУК и ТУК Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - ТУК Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - ТУК Заповед № РД09-1806/31.08.2021 г. за определяне на дати за...