Национално външно оценяване?! Мисията е възможна!


 

Дати за провеждане на НВО

Дати за провеждане на НВО в VII клас

12/08/2022 14:20
Дати за провеждане на НВО в VII клас: Български език и литература - 19.06.2024 г., начало 09:00 ч. Математика - 21.06.2023 г., начало 09:00 ч. Чужд език (по желание на ученика) -  ............. г., начало 09:00 ч.

Дати за провеждане на НВО в IV клас

12/08/2022 14:18
Дати за провеждане на НВО в IV клас:  Български език и литература - 29 май 2023 г., начало 10:00 ч. Математика - 30 май 2023 г., начало 10:00 ч.

Модели на НВО

Модели на НВО в VII клас за учебната 2023/2024 година

12/08/2022 14:24
Модел на Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас по БЕЛ, математика и чужд език през учебната 2023-2024 година за VII клас през учебната 2023 / 2024 година:  ТУК Тестове и верни отговори от НВО за VII клас по години: ТУК    

Модели на НВО в IV клас за учебната 2023/2024 година

12/08/2022 14:21
Модели на НВО за ученици от IV клас по Български език и литература и Математика - ТУК

Информация за прием след завършен VII клас

ВАЖНА И АКТУАЛНА информация от РУО - София-град

12/08/2022 14:27
Актуална информация от РУО - София-град: ТУК и ТУК Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - ТУК Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - ТУК Заповед № РД09-1806/31.08.2021 г. за определяне на дати за...