Дати за провеждане на НВО в VII клас

12/08/2022 14:20
Дати за провеждане на НВО в VII клас:
  1. Български език и литература - 19.06.2024 г., начало 09:00 ч.
  2. Математика - 21.06.2023 г., начало 09:00 ч.
  3. Чужд език (по желание на ученика) -  ............. г., начало 09:00 ч.