Дати за провеждане на НВО в VII клас

12/08/2022 14:20
Дати за провеждане на НВО в VII клас:
  1. Български език и литература - 13.06.2023 г., начало 09:00 ч.
  2. Математика - 16.06.2023 г., начало 09:00 ч.
  3. Чужд език (по желание на ученика) -  14.06.2023 г., начало 09:00 ч.