Дати за провеждане на НВО в VII клас

12/08/2022 14:20
Дати за провеждане на НВО в VII клас:
  1. Български език и литература - 14 юни 2022 г., начало 10:00 ч.
  2. Математика - 16 юни 2022 г., начало 10:00 ч.
  3. Чужд език (по желание на ученика) - 17 юни 2022 г., начало 10:00 ч.