Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

В детската ясла/детската градина на детето ми има положително за COVID-19 дете. Трябва ли да изследвам детето си? Подлежи ли то на карантина? Продължава ли детската градина да работи? Мога ли да ходя на работа, в случай, че детето ми е под карантина? Имам ли право на болничен лист, в случай, че детето трябва да остане вкъщи? Кой издава болничния лист? Ако е общопрактикуващият лекар – кой и как го уведомява, че заради положителен резултат в детската ясла/градина, моето дете е под карантина?

 • Не, не трябва да изследвате детето си.
 • Вашето дете подлежи на задължителна карантина за 14 дни, ако е било в една група с положителното дете, или заболялото дете е от друга група, но е прекарало повече от 15 минути с Вашето в общи занимания.
 • Да, в случай че Вашето дете е поставено под задължителна карантина, Вие може да ходите на работа.
 • Да, в случай че Вашето дете е поставено под задължителна карантина, Вие имате право на болничен лист, издаден от личния лекар на детето Ви.
 • Всяко лице, вкл. и дете, се поставя под карантина с предписание на регионалната здравна инспекция. Предписанието се връчва на родител/настойник. Регионалната здравна инспекция ежедневно въвежда в  Информационната система за борба с COVID-19 данните за карантинираните лица.
 • Информационната система за борба с COVID-19 изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им листа. Целта е провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист, при необходимост.

В детската ясла/детската градина на детето ми има положителен за COVID-19 персонал/учител/директор. Как се процедира? Какво се случва с децата, които са били контактни със заразеното лице? Продължава ли детската ясла/ детската градина да работи?

 • При положителен случай сред персонал в детска ясла/детска градина се извършва епидемиологично проучване от съответната регионална здравна инспекция.
 • В хода на проучването здравните инспектори определят контактните лица (деца и персонал), които подлежат на карантина.
 • Контактните лица се поставят под 14-дневна карантина с предписания от регионалната здравна инспекция.
 • Лицата (деца и персонал), които не са поставени под карантина, продължават своите посещения/работа в детската ясла/ детската градина.

В класа на детето ми има положителен за COVID-19 ученик. Трябва ли да изследвам детето си? Подлежи ли то на карантина? Кой и как преценява кои деца да бъдат под карантина? Възможно ли е карантината да отпадне, ако направя на детето си PCR тест и той е с отрицателен резултат?

 • Не, не трябва да изследвате детето си.
 • Вашето дете подлежи на задължителна карантина за 14 дни, ако се обучава в една паралелка с положителното дете или заболялото дете е от друга паралелка/училище, но е прекарало повече от 15 минути с Вашето дете в общи занимания.
 • При положителен случай на COVID-19 при ученик съответната регионална здравна инспекция извършва епидемиологично проучване в учебното заведение.
 • В хода на проучването здравните инспектори определят контактните лица (ученици, учители и персонал), които подлежат на карантина.
 • Прилагането на 14-дневна карантина е съобразено с продължителността на т.нар. инкубационен период при COVID-19. Това е времето, през което Вашето дете, след осъществен контакт с положително лице, може да развие симптоми на заболяването или да стане носител.
 • Провеждането на PCR тест, в който и да е ден преди изтичане на карантината, Ви дава информация за отсъствието или наличието на причинителя към момента на вземане на пробата за изследване, но не Ви гарантира, че новият коронавирус няма да предизвика оплаквания на следващия ден, например. Затова провеждането на PCR изследване не може да отмени карантината.

Мога ли да ходя на работа, в случай, че детето ми е под карантина? Имам ли право на болничен лист, в случай, че детето трябва да остане вкъщи, а аз да се грижа за него? Кой издава болничния лист? Ако е общопрактикуващият лекар – кой и как го уведомява, че заради положителен резултат в училище, моето дете е под карантина?

 • Да, в случай че Вашето дете е поставено под задължителна карантина, Вие може да ходите на работа.
 • Да, в случай че Вашето дете е поставено под задължителна карантина, Вие имате право на болничен лист, издаден от личния лекар на детето Ви.
 • Всяко лице, вкл. и дете, се поставя под карантина с предписание на съответната регионална здравна инспекция. Предписанието се връчва на родител/настойник.
 • Регионалната здравна инспекция ежедневно въвежда в Информационната система за борба с COVID-19 данните за карантинираните лица. Информационната система изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им листа. Целта е провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист, при необходимост.

Детето ми е ученик с доказан COVID-19. Трябва ли да уведомя регионалната здравна инспекция и/или училището на детето? Под карантина ли е цялото семейство или само детето? Кой преценява това, как и в какви срокове трябва да ме уведоми? Възможно ли е карантината да отпадне, ако направя на детето си PCR тест и той е с отрицателен резултат?

 • Информационната система за борба с COVID-19 автоматично информира съответната регионална здравна инспекция за всеки положителен резултат за COVID-19. Следва да информирате учебното заведение за отсъствието на детето Ви и причината за това.
 • Всеки положителен случай, в зависимост от здравословното му състояние, се приема за лечение в болнично заведение, или се поставя под домашна изолация и лечение.
 • Всички лица от семейството/домакинството се поставят под задължителна 14-дневна карантина. Всеки положителен случай на COVID-19 се проучва от регионалната здравна инспекция, която определя контактните лица, изготвя и връчва предписания за поставянето им под карантина.
 • Прилагането на 14-дневна карантина е съобразено с продължителността на т.нар. инкубационен период при COVID-19. Това е времето, през което Вашето дете, след осъществен контакт с положително лице, може да развие симптоми на заболяването или да стане носител. Провеждането на PCR тест, в който и да е ден преди изтичане на карантината, Ви дава информация за отсъствието или наличието на причинителя към момента на вземане на пробата за изследване, но не Ви гарантира, че новият коронавирус няма да предизвика оплаквания на следващия ден, например. Затова провеждането на PCR изследване не може да отмени карантината.

Учител, преподавал на детето ми, е с COVID-19. Подлежи ли детето ми на карантина? Трябва ли да бъде изследвано за COVID-19 и за чия сметка? Ако има карантина – цялото семейство ли подлежи на нея? Отпада ли карантината, ако преди изтичането на 14-те дни направим на детето/на семейството PCR тест?

 • При положителен случай на учител в учебно заведение се извършва епидемиологично проучване от съответната регионална здравна инспекция. В хода на проучването здравните инспектори определят контактните лица (деца, учители и персонал), подлежащи на карантина.
 • Здравните инспектори от съответната регионална здравна инспекция, с оглед спецификите на ситуацията, преценяват дали да се извърши изследване на учители/деца, осъществили по-продължителен контакт с положителното лице. Това се прави на база оценка на риска от последващо разпространение на заболяването в колектива.
 • Ако в хода на 14-дневната карантина се проявят клинични оплаквания за COVID-19, трябва да се свържете с личния лекар на детето и с регионалната здравна инспекция за проследяване и за организиране на пробонабиране.
 • Ако детето Ви е поставено под карантина като контактно на болен учител, Вие и останалите членове на семейството не подлежите на карантиниране.
 • Прилагането на 14-дневна карантина е съобразено с продължителността на т.нар. инкубационен период при COVID-19. Това е времето, през което Вашето дете, след осъществен контакт с положително лице, може да развие симптоми на заболяването или да стане носител. Провеждането на PCR тест, в който и да е ден преди изтичане на карантината, Ви дава информация за отсъствието или наличието на причинителя към момента на вземане на пробата за изследване, но не Ви гарантира, че новият коронавирус няма да предизвика оплаквания на следващия ден, например. Затова провеждането на PCR изследване не може да отмени карантината.

Кой преценява дали децата/учителите/родителите да бъдат изследвани за COVID-19, кой заплаща изследванията?

 • В хода на епидемиологичното проучване здравните инспектори от съответната регионална здравна инспекция, с оглед спецификите на ситуацията, преценяват дали да се извърши изследване на учители/деца, осъществили по-продължителен контакт с положителното лице. Това се прави на база оценка на риска от последващо разпространение на заболяването в колектива. Родителите и учителите не заплащат изследванията с PCR, разходите се покриват от държавния бюджет.

Към кого да се обърнем, ако детето ни е поставено под карантина заради друго дете в детската градина/съученик/учител с положителен COVID-19, и забележим симптоми на коронавирусната инфекция?

 • При проява на клинични оплаквания за COVID-19 в хода на 14-дневната карантина трябва да се свържете с личния лекар на детето и с регионалната здравна инспекция за проследяване и организиране на пробонабиране.

Мой колега от работа има COVID-19. Трябва ли да се самоизолирам и да спра детето си от детска ясла/детска градина/училище? Трябва ли да уведомя училището/градината/яслата? Трябва ли да си направя изследване с PCR тест и за чия сметка ще е то?

 • Ако в хода на проведено от регионалната здравна инспекция епидемиологично проучване се установи, че сте контактно лице на Вашия колега, Вие ще бъдете поставени под 14-дневна задължителна карантина, като Вашето дете не подлежи на карантиниране, поради което преценката дали да уведомите училището/градината/яслата е Ваша.
 • Ако в хода на 14-дневната карантина се проявят клинични оплаквания за COVID-19, трябва да се свържете с личния си лекар и с регионалната здравна инспекция за проследяване и организиране на пробонабиране.

Ако класът/групата на детето ми е под карантина и ми е необходим болничен за гледане на детето, към кого следва да се обърна – към моя личен лекар или към общопрактикуващия лекар на детето?

 

 • Болничен лист за временна нетрудоспособност за гледане на карантинирано дете, вкл. и на здраво дете, върнато от детска градина или от училище заради карантина, се издава от общопрактикуващия лекар на детето. Следва да разговаряте с личния лекар по телефона още в деня на поставянето под карантина, за да уточните получаването на болничния лист.
 • Информационната система за борба с COVID-19 изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им листа, с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист, при необходимост.

При дете с COVID-19 имат ли право и двамата родители на болничен лист?

 • При положителен резултат за COVID-19 при дете под карантина се поставят всички членове от семейството/домакинството, за което всеки здравноосигурен има право на болничен лист.
 • Информационната система за борба с COVID-19 изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им листа. Целта е провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист.

Кога РЗИ заплаща тестовете за COVID-19 на ученици и учители?

 • В хода на епидемиологичното проучване здравните инспектори преценяват дали да се извърши изследване на учители/деца, осъществили по-продължителен контакт с положителното лице. Това се прави на база оценка на риска от последващо разпространение на заболяването в колектива. В такива случаи изследването се заплаща от държавния бюджет.
 • Ако в хода на 14-дневната карантина се проявят клинични оплаквания за COVID-19, трябва да се свържете с личния си лекар / личния лекар на детето и с регионалната здравна инспекция за проследяване и организиране на пробонабиране. Изследването се заплаща от държавния бюджет.

 

Във връзка с динамичната епидемична обстановка от COVID-19 в страната Министерството на здравеопазването апелира родителите и обществото за отговорно здравно и социално поведение чрез спазване на мерките за използване на лични предпазни средства, физическа дистанция и хигиена.

Необходима е споделена отговорност и съпричастност от родителите по отношение спазване на мерките не само в училище, но и извън него, за да запазим децата по-дълго време заедно в клас.

Обща е отговорността ни за опазване здравето на околните, близките, възрастните и хората в риск.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

 
Уважаеми родители, след прекрасната новина, която днес по-рано обявих, че всички тестове са отрицателни, се оказва, че поради техническа грешка в лабораторията и очакванията на съответните колеги, че резултатът ще получат от мен като директор, се оказва че имаме още двама учители с положителни тестове без всякакви симптоми. По данни от СРЗИ няма да се карантинират паралелки, тъй като са минали повече от 48 часа от последното виждане на колегите с децата./съгласно приложения регламент при предходното карантиниране на паралелките/. В утрешния ден ще разговарям със СРЗИ и ще Ви държа в течение на случващото се.
Съжалявам, че пиша в този късен час, но съм длъжен да Ви информирам. Учебният процес е организиран със съответните заместници!
 
Поздрави, Данко Калапиш

 

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители, 

Във връзка с положителните PCR тестове за Ковид 19 на трима от нашите педагози, необходимостта от извършване на професионална основна дезинфекция на сградите на училището и във връзка с решение на педагогическия съвет на училището - протокол № 1/19.09.2020 година, проведен в електронна среда, определям 21.09.2020 година, понеделник,  за неучебен, но присъствен в електронна среда ден.

Класните ръководители ще се свържат с Вас да Ви информират дали и какви дейности планират с учениците си. 

Съжалявам за създаденото неудобство, но най-важното е да запазим здравето на всички ученици, учители и родители! 

Заповед на директора

Данко Калапиш, директор на 107. ОУ

 

Важна информация за родителите на учениците от 5"В", 6"Б", 6"Г" и 7"А" клас 

Уважаеми родители, 

Тъй като има заразен учител с Ковид -19, без симптоматика, който е провеждал  учебни часове с Вашите деца в предходните 48 часа, считано от днес 19.09.2020 година паралелката на Вашите деца се карантинира за 14 дни. Действията се съгласуват със СРЗИ и епидемиолозите и не зависят от нас!

Към момента, съгласно разпореждания на СРЗИ, не се правят тестове на учениците, но ако се забележи сиптоматика се звъни на личен лекар на децата и той/тя решава какво да прави и как да действа. 

Присъственият учебен процес ще се възстанови на 02.10.2020 година, петък при спазване на всички нужни мерки!

Учебните занимания ще протичат в Тиймс, като учениците ще ползват профилите си от миналата учебна година, а учителите ще изпратят от Школо съобщение с кодовете на класните стаи и инструкции как да се добавят децата към класните стаи. 

Списъци на всички ученици с актуален адрес са изпратени към СРЗИ и учениците са подадени към Националната система за Ковид-19. РОДИТЕЛИТЕ на са под карантина, а само учениците! 

Моля да бъда извинен за причиненото неудобство и създадените притеснения. 

При необходимост не се колебайте да се свържете с мен! 

 

С уважение, Данко Калапиш, директор на 107. ОУ

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
Информирам Ви, че от 17.09.2020 година има установен положителен случай на Ковид-19 при един член на педагогическия персонал. Колегата е в болнични от 14.09.2020 година, не е имал контакт с учениците на училището. СРЗИ е информирана. Не се налага карантиниране на паралелки или цялото училище. В понеделник, 21.09.2020 година предстои групово тестване на персонала на училището по метода PCR. Към момента колегата се лекува у дома под карантина, както и цялото семейство са под карантина.
 
Данко Калапиш, директор на 107.ОУ "Хан Крум"
 

 ВАЖНО

Уважаеми родители, 
Напомням Ви, че с цел опазване живота и здравето на учениците и педагогическия персонал, учениците се вземат от дворния портал и не се допускат родители  по време на учебните занятия в двора и сградите. 
Моля, спазвайте нужната дистанция помежду си и не се струпвайте пред входовете на сградите на училището! 
Нека взаимно се пазим!
 
С уважение, Данко Калапиш, директор на 107. ОУ 

БЪДИ ПОБЕДИТЕЛ!

Обучение за развитие на личностни умения

Презентация

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

С утвърдения училищен план може да се запознаете ТУК
 

НЕОБХОДИМИ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 
 
 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

Уважаеми родители, 
Във връзка с обявената епидемична обстановка в страната от Ковид 19 и стартирането на новата учебна година в присъствено обучение, Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването разработиха насоки, съдържащи пакет от задължителни и препоръчителни мерки и протоколи на действие, които всяко училище следва да приложи по най-добрия начин. 
В нашето училище ще бъдат приложени следните препоръчителни мерки: 
1. Определяне на класна стая за всяка паралелка от начален и прогимназиален етапи. Въвеждането на тази мярка налага преминаване на двусменен режим на обучение на учениците от пети и шести клас. Учениците от пети клас ще са първа смяна през първия учебен срок, а учениците от шести клас ще са втора смяна. През втория срок смените ще се завъртят. Учениците от начален етап учат целодневно, като за всеки клас е осигурена отделна група за целодневно обучение. Учениците от седми клас ще учат през цялата учебна година САМО ПЪРВА СМЯНА!
2. Недопускане на взаимодействие между паралелките. За тази цел се налага да се направи различен часови график на стартиране на учебните часове. Учениците от пети и седми клас започват учебните часове в 07:30 часа, учениците от първи до четвърти клас започват в 08:20 часа, а учениците от шести клас ще започват своите учебни занятия в 13:50 часа или ако имат нулев час  ще започват в 13:00 часа. Влизането на отделните паралелки ще се осъществява през главен вход и авариен изход по предварителен план.
3. Специализирани кабинети ще се използват за обучението по компютърно моделиране, информационни технологии, технологии и предприемачество, чужди езици /когато обучението е на групи/, химия /за провеждане на лабораторни занятия/. Часовете по физическо възпитание се провеждат предимно на открито, когато времето позволява. Физкултурен салон се ползва само при неблагоприятни климатични условия.
4. Приоритетно учениците от 5. до 7. клас ще имат блок часове по предметите, където това ползволява.
5. Тържествено откриване на новата учебна година ще има само за учениците от първи и пети клас от 10.00 часа на 15.09.2020 година. Останалите класове ще идват по график за провеждане на часа на класа и получаване на учебници.
6. Ученическият стол няма да се използва, а храната ще се предлага в еднократни опаковки и учениците от начален курс ще се хранят в класните стаи, като ще се извършва дезинфекция преди и след хранене. Предстои уточняване на реда за закупуване на купони за храната и точната цена на купона. По изключение учениците от прогимназиален етап могат да се хранят в стола, като спазват нужната дистанция и използват определените маси, като храната отново ще бъде предлагана в еднократни опаковки.
 
Задължително в общите части на училището - коридори, санитарни възли, фоайета учениците от всички класове носят лични предпазни следства - маска или шлем. 
Учениците носят маска/шлем в класната стая по желание. Учителите от прогимназиален етап носят задължителномаска или шлем, а от начален етап - по желание.
При наличие на заразен ученик или учител се действа съгласно протокол на Министерството на здравеопазване и инструкции на Регионалната здравна инспекция. 
Ще се извършва нужната дезинфекция с препарати минимум два пъти дневно в класните стаи и поне 3-4 пъти в общите части на училището. Разкриват се щат и половина за длъжност хигиенист с цел да се обхване повишеният обем на работа на хигиенистите. 
Родители и външни лица в сградата на училището ще се допускат по изключение, като влизането на родители до класните стаи е напълно забранено!
Ученици с респираторни заболявания и симптоми на Ковид 19 ще бъдат връщани от училище. При поява на симптоми в училище, учениците след преглед от медицинския специалист, ще биват отделяни в мултимедийния кабинет на училището до идването на родителите.
 
При необходимост ще се преминава към обучение в електронна среда от разстояние. За целта ще бъде използвана платформата Майкрософт Тиймс. Необходимо е новите ученици да активират своите профили, веднага след като ги получат от класните ръководители.
 
 
 
Административното ръководство

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ 

 
На 02.09.2020 година от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от първи клас по паралелки. 
 
Списъци на учениците по паралелки ще бъдат поставени на входната врата на сграда "Б" на училището на 01.09.2020 година.

УЧИЛИЩНИЯТ ВЕСТНИК "ФАКТОР" ПОДНОВЯВА СВОИТЕ ИЗДАНИЯ 

БРОЙ 17-2019 ГОДИНА 

85 ГОДИНИ 107-МО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХАН КРУМ"

По повод 85 годишнината от основаването на 107-о основно училище "Хан Крум" бяхме удостоени с:
 
плакет "Свети свети Кирил и Методий" от Президента на Република България г-н Румен Радев
 
 
 
 
плакет на Държавната агенция за закрила на детето от нейния председател д-р Елеонора Лилова 
 

плакет на Регионално управление на образованието от неговия началник д-р Ваня Кастрева

Вестник "24 часа" отрази нашата годишнина със статия: