ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици, 
На основание заповед № РД 09-3596/20.10.2021 година на министъра на образованието и науката, в изпълнение на заповед № РД 01-856/19.10.2021 година на министъра на здравеопазването и на основание заповед № 093/20.10.2021 година на директора на 107. ОУ "Хан Крум" и във връзка с достигната заболеваемост в София-град над 750 на 100000 души -писмо на СРЗИ, вх.№ РУО1-35114/20.10.2021 г в РУО, София-град Ви информирам, че ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ПРЕМИНАВАТ В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА до отмяна на заповедта на министъра на здравеопазването! 
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЕТИ КЛАС ПО ГРУПИ В ШКОЛАТА ПО СЪСТЕЗАТЕЛНА МАТЕМАТИКА 

 
 
Заниманията ще стартират на 12.10.2021 година от 13.30 часа. 
Първа група - 2 кабинет, ръководител Яница Димитрова 
Втора група - 4 кабинет, ръководител Юлиян Ковачев

107. ОУ ВЪВЕЖДА ЕЖЕДНЕВНО УЧЕНИЧЕСКО ОБЛЕКЛО

Уважаеми родители, 

Наближава стартът на новата 2021/2022 учебна година. Година, която очакваме да бъде изпълнена с много предизвикателства, но и с максимално присъствени учебни часове в училище. 

На заседание на Педагогическия съвет на училището през 2019 година, съгласувано с тогавашния обществен съвет, се взе решение за въвеждане на ежедневно ученическо облекло /или т.нар. униформи/ в нашето училище. По ред причини, включително и  пандемията от Ковид-19, в която живеем от близо две години, отложихме въвеждането им. 

Във връзка с въвеждането на ученическото облекло бяхме проверени от Регионалното управление на образованието, София-град и от институцията на Омбудсмана на Република България. И при двете проверки бяха установени законосъобразност на решението на педагогическия съвет, както и на текстовете в правилника за дейността на училището ни, касаещи униформите. 

В тази връзка, както и поради необходимостта от възпитаване на общностна принадлежност и с цел връщане на нормалността в ежедневнието ни, педагогическият състав взе окончателно решение за въвеждане на ежедневно ученическо облекло от учебната 2021/2022 година. Със заповед на директора бе определена комисия, която да определи вида, подходящите цветове и елементите на облеклото. 

Облеклото се състои от: 

блуза с къс ръкав тип "лакоста" 

                 

блуза с дълъг ръкав тип "лакоста" 

 

суитшърт 

 

Определени бяха цветовете на училищното ни знаме - зелено и жълто, като цветовете бяха снети точно по знамето ни, а платовете за ушиване на дрехите - специално обагрени за целта. 

От всеки артикул са налични и се предлагат и от двата цвята, като изборът на комбинация на цветове и кои артикули да носят децата ви, оставаме на вашето решение и креативност. Не всички артикули са задължителни за носене всеки ден. Важно е учениците да носят някой от по-горе изброените артикули. 

Поръчката на униформи се прави онлайн на следния адрес https://rimasport.eu/.

Когато правите своя избор е важно да изберете височината на Вашето дете. 

За многодетни семейства, чиито деца учат при нас, фирмата-изпълнител предвижда намаление на цените артикулите. 

Ежедневното ученическо облекло ще стане задължително, считано от 01.11.2021 година, като до края на първи учебен срок ще се допуска в петък учениците да не носят ученическото облекло.

Фирмата-изпълнител дава срок от 30 дни за изпълнение на поръчаните артикули. Молим да съобразите както размера, така и нужния Ви брой артикули за Вашето дете за спазване на необходимата лична хигиена на всяко дете. 

Сигурни сме, че на част от Вас въвеждането на униформеното облекло не е по стила и вижданията, но молим да имате предвид, че всяко уважававащо себе си училище има въведено униформено облекло повече от 10-15 години. 

Считаме нашето училище за елитно и проспериращо, където учат умни и талантливи деца на интелигентни родители, както и считаме, че това е правилният начин нашите ученици да се отличават от останалите ученици в квартал Лозенец.

Обръщаме се към Вас като наши най-ценни партньори да изградим заедно една силна и уникална училищна общност, каквато подобава на 107. основно училище "Хан Крум". 

С пожелание за дух на сътрудничество, съвместна работа и здраве през новата учебна година,

Педагогическия състав на 107. ОУ 

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА КОВИД-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

С изготвения алгоритъм от СРЗИ може да се запознаете ТУК

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ ПО МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ И КАРАНТИНА НА ДЕТЕ/ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО

Съгласно разпоредбите на здравните власти при отсъствие на детето Ви от училище по медицински причини и невъзможност за посещение на личния лекар за вземане на извинителна бележка, може да подавате декларация от родител до класния ръководител. Молим тази декларация да се подава в краен случай!
 
 
Ако задържите детето си у дома, тъй като има карантиниран член на семейството Ви или самото дете е поставено под карантина /без да е поставена цялата паралелка под карантина/, то може да използвате за извиняване на отсъствията декларацита по образец 2 
 

85 ГОДИНИ 107-МО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХАН КРУМ"

По повод 85 годишнината от основаването на 107-о основно училище "Хан Крум" бяхме удостоени с:
 
плакет "Свети свети Кирил и Методий" от Президента на Република България г-н Румен Радев
 
 
 
 
плакет на Държавната агенция за закрила на детето от нейния председател д-р Елеонора Лилова 
 

плакет на Регионално управление на образованието от неговия началник д-р Ваня Кастрева

Вестник "24 часа" отрази нашата годишнина със статия: