ГРАФИК ЗА ОНЛАЙН СРЕЩИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА ПЕРИОДА 30 МАРТ- 3 АПРИЛ 2020 ГОДИНА ЗА ПРОГИМНАЗИАЕН ЕТАП 

 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ ЗА УСПЕШНО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 

С препоръките може да се запознаете ТУК

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Във връзка с решение № 129 от 14.03.2019 г. на Столичния общински съвет за изменение и допълнение на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, кметът на СО утвърди:
1. ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ на общинските училища на територията на Столична община за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година. ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН НА 107. ОУ;
2. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година.
 
Приемът на документи ще се извърша само по електронен път чрез специално създадена електронна платформа за нуждите на 107. ОУ.
 

ПРИЗИВ НА Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО, СОФИЯ-ГРАД КЪМ УЧЕНИЦИТЕ 

Екипът на РУО – София-град чрез Вас отново се обръща с призив към учителите, служителите и родителите да се отнасят отговорно към ситуацията, като изпълняват препоръките на здравните власти. Важно е в този момент да положим грижи за децата и учениците и чрез личния си пример да им покажем, че знанието и дисциплината са ключът към всеки успех. Затова и към тях е нашият призив:

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

За да запазите собственото си здраве и това на Вашите близки, трябва да се съобразявате с предписаните противоепидемиологични мерки и правила в условията на извънредно положение.

Наложително е стриктно да спазвате изискванията за лична хигиена – мийте ръцете си често и продължително, като използвате сапун и вода или антибактериален гел.

Редовно проветрявайте помещението, в което се намирате.

Стойте вкъщи, избягвайте социални контакти с други хора. С близки и приятели може да общувате по телефона или в социалните мрежи.

Ограничете максимално достъпа си до обществени места.

Следвайте съветите на Вашите родители и учители, които искат да Ви предпазят от възможни опасности.

Използвайте времето, прекарано вкъщи, за продължаване на Вашето образование с подкрепата на Вашите учители и родители. Бъдете активни в образователното си любопитство! Време е за личностно усъвършенстване!

Искрено Ви желаем здраве и воля, за да докажем силата на нашите общи усилия за преодоляване на кризисния за държавата ни момент!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 
Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
Насърчавайте детето да бъде активно.
Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
 
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, СОФИЯ-ГРАД ПО ПОВОД ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Със съдържанието на писмото, може да се запознаете ТУК

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА 

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение Министърът на здравеопазването издаде заповед  № РД01-124/13.03.2020 година за въвеждане на нови епидемиологични мерки на територията на Рeпублика България. Една от тях е преустановяване на учебните занятия в училищата и университетите до 29.03.2020 година или до промяна на обстоятелствата. 

Министърът на образованието и науката и Началникът на РУО - София-град са издали свои разпореждания за организиране на дистанционно обучение, използвайки съвременните възможности на информационните и дигитални технологии. Днес педагогическият състав на училището реши, че ще приложи всички разнообразни форми на обучение на децата Ви. Ще бъде изготвен график на времето за работа с всеки учител с децата Ви и ще бъдете информирани лично от колегите за времето, когато децата могат да търсят помощ и да работят с децата Ви.  С цел да бъдат децата Ви обучени на ниво, моля да се спазват всички поставени задачи от учителите. Редовната комуникация ще бъде реализирана през възможностите на електронен дневник, за най-малките ученици и през вайбър/фейсбук  групите на учениците.  От изключителна важност е Вашето участие в образователния процес на детето Ви като негови родители! 

Важно е да се спазват всички разпоредени правила от здравните власти. Моля не допускайте събиране на децата на едно място.

При промяна на обстоятелствата ще бъдете информирани своевременно! 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, ЕКИПЪТ НА 107. ОУ ВИ ПРИКАНВА ЕЖЕДНЕВНО ДА СЛЕДИТЕ ЕЛЕКТРОННИЯ ДНЕВНИК ЗА СЪОБЩЕНИЯ, СЪБИТИЯ, УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ И ЗАДАЧИ!

УДЪЛЖАВАНЕ НА ГРИПНАТА ВАКАНЦИЯ ЗА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

Дните от 12 до 13 март са обявени за неучебни със заповед № РД09-625/11.03.2020 г. на МОН.
 
Учебните занятия ще се възстановят на 16.03.2020 година с нормален график!
 
Адм. ръководство

ОБЯВЕНА Е НАЦИОНАЛНА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ И ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

Със заповед № РД-01-114/05.03.2020 година на Министъра на здравеопазването е обявена национална грипна епидемия и грипна ваканция за всички училища на територията на Република България от 06.03.2020 година до 11.03.2020 година вкл. 
 
Учебните занятия ще се възстановят на 12.03.2020 година с нормален график!
 
Адм. ръководство

ВАЖНО! ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ 

Уважаеми родители,

Във връзка с епидемиологичното разпространение на новия корона вирус COVID-19 в доста европейски страни и във връзка с нарастването на заболеваемостта от грипен вирус тип В на територията на страната ни, училището на основание заповед на директора с цел превенция въвежда следните мерки:

1. При завръщане на учениците от някой от заразените в света райони или при престой и прекачване на летище на заразен район, задължително учениците спират посещението си в учебни занятия за срок от 14 календарни дни. Задължително се информира класен ръководител, директор/заместник-директор. Училищното ръководство уведомява отговорните органи – Регионално управление на образованието, Столична регионална здравна инспекция, дирекция „Здравеопазване“ на Столична община. В случай че анамнезата е снета от училищния лекар, той внася доклад до директора с нужната информация.

2. Ежедневно почистване с дезинфекциращи препарати на хлорна и спиртна основа на всички плотове и подови настилки с цел намаляване възможността за заразяване.

3. При забелязани симптоми сред учениците на респираторно заболяване, учителите незабавно изпращат ученика при училищния лекар, който осовобождава детето от учебни занятия и го насочва към личен лекар.

4. Учениците редовно да си мият ръцете със сапун и/или различни дезинфектанти за ръце. Да се спазва стриктна лична хигиена във всяко едно отношение.

5. Отменят се всички срещи по международни проекти на територията на Италия със заповед на министъра на образованието и науката. При нови заповеди за забрани за пътуване, заинтересованите ще бъдат своевременно уведомявани.

Към момента училищният лекар е препоръчал карантина на едно дете от нашето училище, което е пребивавало за кратко в Милано, Италия. За момента детето няма симптомите, характерни за корона вирус и няма повод за притеснение, но независимо от това е изолирано в домашни условия!

 

Не създавайте излишна паника у децата си, както и у Вас самите. И децата, и Вие нямате  нужда от излишно напрежение.

Ситуацията, свързана с разпространение на коронавируса, е изключително динамична. На сайта на Национален център за заразни и паразитни болести може да следите ситуацията, като най-точно е описана именно там.

https://ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:ncov-012020&lang=bg

 

Съвети към децата може да изтеглите от сайта на Министерството на здравеопазването:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/02/14/kak_da_predpazim_sebe_si_i_drugite.pdf?fbclid=IwAR3gDex9MWXYEnQb3Q3R4OxuJZEO79HXHdCkvl3rO2Q9BB5EsQvP97oieX4

 Уважаеми родители, моля не подценявайте ситуацията и спазвайте всички правила. Основната ни цел е да опазим децата ни здрави.

При промяна на обстоятелствата, ще Ви информираме своевременно!

 

             С уважение,

 

ДАНКО КАЛАПИШ, ДИРЕКТОР НА 107. ОУ

 

УЧИЛИЩНИЯТ ВЕСТНИК "ФАКТОР" ПОДНОВЯВА СВОИТЕ ИЗДАНИЯ 

БРОЙ 17-2019 ГОДИНА 

 

Скъпи ученици!

Уважаеми родители!

За поредна година с Вашето активно участие и подкрепа 107. ОУ "Хан Крум"  организира и проведе коледен базар.

Сумата, която е събрана до момента /има класове, които очакваме да се отчетат/ е в размер на 7367,11лв. Част от нея ще бъде използвана за подпомагане на каузата "Българската Коледа" , а другата – за обновяване на техниката в компютърните кабинети на училището

Екипът на 107.ОУ пожелава на всички здрава, мирна, щастлива, успешна и ползотворна нова година!

Светли Рождественски празници!

 

Данко Калапиш, Директор на 107. ОУ и екипът на 107. ОУ

Анелия Панчева, Председател на Училищното настоятелство

Маргарита Строкова, Председател на Обществения съвет 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 

С настоящата ви каня на Общо събрание на членовете на Училищно настоятелство на 107 ОУ ”Хан Крум” на 22.01.2020 г. в 17.30 ч. в сградата на 107 ОУ ”Хан Крум” София, район Лозенец, ул. Димитър Димов 13, което ще се проведе при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на УН за 2019 година 

2. Приемане на финансов отчет за 2019 година 

2. Набелязване на дейности за изпълнение за календарната 2020 година.

3. Освобождаване на настоящи членове на УН на 107 ОУ “Хан Крум” и приемане на нови членове на УН на 107 ОУ “Хан Крум”.

 

    

Общото събрание е свикано с решение на Управителния съвет от 12.12.2019 г.

 

12.12.2019 г.       Председател на Управителния съвет:   /П/

гр. София                                                                      (Анелия Панчева)

 

Желаещите да станат членове  на Училищното настоятелство или настоящи да бъдат освободени като такива, могат да подадат заявление за приемане/освобождаване в канцеларията на училището при г-жа Евдокия Асенова - завеждащ административно-техническа служба в 107. ОУ до датата на събранието!

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ В УЧ. НАСТОЯТЕЛСТВО

ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

ПОРЕДНИ УСПЕХИ НА НАШИТЕ СПОРТИСТИ 

За поредна година нашите футболисти са на първо място в районното първенство по футбол на Ученическите игри. 
 
Благодарим на техния учител, водач и треньор г-жа Цветана Кинанова за положения труд и пожелаваме още много успехи в пръвенството.
 

НЕОБХОДИМИ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 6 И 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 
 
 
 

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС 

Уважаеми родители, 
От мое име, от името на целия ръководен и педагогически състав, както и от името на обслужващия персонал на 107. основно училище "Хан Крум" бих искал да изкажа своята благодарност към всеки един от Вас! 
 
След извършеният колосален ремонт през изминалото лято в нашето училище, а именно подмяна на цялата отоплителна инсталация, основен ремонт на физкултурния корпус, основен ремонт на западното фоайе, подмяна на дограма в кабинети 10 и 13 в сграда А, всичко това в скъсени срокове и със закъсняло начало, благодарение на Вашата самоотвержена и безрезервна помощ училището ни ще отвори врати 16 септември и ще приеме Вашите деца - наши ученици. 
 
Благодарим Ви затова, че нямаше ден и вечер за Вас и целите ви семейства и бяхте с нас в училище. 
 
Благодарим Ви, че миехте прозорците на класни стаи и коридори, че бърсахте чиновете на децата си, събирахте строителни отпадъци, почиствахте двора на училището, миехте стени на класни стаи. 
 
Благодарим Ви, че не пожалихте почивните си дни и направихте освежителни ремонти на класни стаи и кабинети. 
 
Благодаря Ви, че бяхте цяло лято до мен като директор на училището и ми вдъхвахте кураж, че ще се справим и всичко си струва!
 
За пореден път доказахте, че като се действа в екип, нещата се случват! Благодарим Ви, че винаги ни подрепяте! 
 
Скъпи родители, 
Вие доказахте, че ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ! 
 
ПОЖЕЛАВАМ ЗДРАВА И УСПЕШНА ГОДИНА НА ВАШИТЕ ДЕЦА, А НА ВАС ЗДРАВИ НЕРВИ ЗА СПРАВЯНЕ С ВСИЧКИ СИТУАЦИИ!
 
 
Данко Калапиш, директор на 107.  ОУ "Хан Крум" 
 

85 ГОДИНИ 107-МО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХАН КРУМ"

По повод 85 годишнината от основаването на 107-о основно училище "Хан Крум" бяхме удостоени с:
 
плакет "Свети свети Кирил и Методий" от Президента на Република България г-н Румен Радев
 
 
 
 
плакет на Държавната агенция за закрила на детето от нейния председател д-р Елеонора Лилова 
 

плакет на Регионално управление на образованието от неговия началник д-р Ваня Кастрева

Вестник "24 часа" отрази нашата годишнина със статия: