УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ 7. КЛАС

Желаещите да се запишат в ново училище след завършен 7. клас на първи или на втори етап на класиране може да получат удостоверение за преместване в 1. кабинет на:
  • 28 и 30 юни от 10:00 до 13:00 часа.
  • 29 юни от 13:00 до 16:00 часа.
  • 5, 6 и 7 юли от 10:00 до 13:00 часа.

Обръщаме внимание на процедурата за записване в ново училище:

  1. Новото училище издава служебна бележка, че ученикът ще бъде записан.
  2. Служебната бележка се представя в 107. ОУ. 107. ОУ издава удостоверение за преместване.
  3. В новото училище се представят удостоверение за преместване, удостоверение за завършен 7. клас и характеристика на ученика. Новото училище издава съобщение за записване (може да се издаде и в началото на учебната година).
  4. Съобщението за записване се представя в 107. ОУ.

ЛЯТНА ШКОЛА ПО ИНФОРМАТИКА И ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ

Школата ще се състои от 29 август до 3 септември 2016 г. в базата на фондация “Миню Балкански” в с. Оряховица (обл. Стара Загора). Ще се проведат занятия на тема програмиране, облачни технологии (Cloud) и интернет на нещата (Internet of Things). Екипът лектори се състои от петима специалисти, работещи за водеща софтуерна компания и педагози от страна на Фондацията. В рамките на школата децата ще се запознаят с основни понятия в изброените области, ще има множество практически занятия и ще бъде споделен ценен опит от работата на лекторите в сферата на информационните технологии.

Школата е отворена за деца от 5-ти до 9-ти клас с интерес в тези области. Таксата за участие е в размер на 250 лв, като фирма VMware Bulgaria ще предостави 10 пълни стипендии за най-добрите кандидатури на база мотивационно писмо. Допълнителна информация за лагера, лекторите и записвания ще намерите в брошурата: http://balkanski-foundation.org/welcome/images/stories/oblachni%202016.pdf

Повече информация за фондация „Миню Балкански“, както и за останалите летни школи, предвидени за 2016 г., можете да получите на сайта: http://balkanski-foundation.org/

Фейсбук на страницата на школата: https://www.facebook.com/events/147240972342071/

В помощ на кандидатурите - онлайн система за изготвяне на мотивационно писмо

РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ

Присъединете се към нас във facebook и посетете сайта на инициативата.