ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г. НА 15.09.2016 Г.

Учениците от І клас се явяват пред входа на малката сграда в 9.40.
Учениците от ІІ до VІІ а, б, в клас се събират по класни стаи в 9.15 за провеждането на час на класа. (Моля, вижте разпределението!)
Учениците от VІІ г се явяват направо на двора в 9.50 и ще имат час на класа след приключването на тържеството. 
Родителите на учениците не ги съпровождат до класните стаи, а ги изчакват на двора.

Тържественото откриване на учебната година ще се състои от 10.00 часа на двора на 107 ОУ 
 
Пожелаваме приятна и ползотворна учебна 2016/2017 г.!

от ръководството на 107 ОУ

 
 

РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ

Присъединете се към нас във facebook и посетете сайта на инициативата.