СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НЯМА НЕЗАЕТИ МЕСТА.

ЗА НОВОПРИЕТИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

На 16 юни 2017 г. от 17:00 ч. в сграда Б ще се проведе родителска среща по паралелки.

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕВРИКА" - 16 ЮНИ 2017 Г.

ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЕТОКЛАСНИЦИ

Езиково състезание

За девета поредна година се гордеем с уменията на своите ученици, спечелили медали в Пролетното езиково състезание по руски и английски език.

Биологията - интересна и достъпна

На 14 май 2017 г. се проведе третият конкурс за изработване на модели на обекти, процеси и явления "Биологията-интересна и достъпна". Специална награда за "Най-практически модел" получи Александра Георгиева от V В клас.
Поздравления!

РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ

Присъединете се към нас във facebook и посетете сайта на инициативата.