ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 

С настоящата ви каня на Общо събрание на членовете на Училищно настоятелство на 107 ОУ ”Хан Крум” на 22.01.2020 г. в 17.30 ч. в сградата на 107 ОУ ”Хан Крум” София, район Лозенец, ул. Димитър Димов 13, което ще се проведе при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на УН за 2019 година 

2. Приемане на финансов отчет за 2019 година 

2. Набелязване на дейности за изпълнение за  календарната 2020 година.

3. Освобождаване на настоящи членове на УН на 107 ОУ “Хан Крум” и приемане на нови членове на УН на 107 ОУ “Хан Крум”.

 

    

Общото събрание е свикано с решение на Управителния съвет от 12.12.2019 г.

 

12.12.2019 г.       Председател на Управителния съвет:   /П/

гр. София                                                                      (Анелия Панчева)

 

Желаещите да станат членове  на Училищното настоятелство или настоящи да бъдат освободени като такива, могат да подадат заявление за приемане/освобождаване в канцеларията на училището при г-жа Евдокия Асенова - завеждащ административно-техническа служба в 107. ОУ до датата на събранието!

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ В УЧ. НАСТОЯТЕЛСТВО

ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ ПО ПРЕДМЕТИ

Български език и литература 5-7 клас  15.12.2019 г., 09.00 часа 
 
Математика 4-7 клас                               14.12.2019г., 09.00 часа 
 
География и икономика 5-7 клас            17.01.2020г., 14.00 часа 
     
Физика   7 клас                                         11.01.2020г., 14.00 часа 
 
Химия и ООС 7 клас                                 5.01.2019г.,  13.30 часа 
 
Биология и ЗО 7 клас                               24.01.2020г., 13.30 часа
 
История и цивилизация 5-7 клас            18.01.2019 г., 09.00 часа 
 
Интердисциплинарна олимпиада за 4 клас "Знам и мога" - предстои уточнение, през м.01.2020 година     
 
История и цивилизация 5-7 клас - предстои уточнение, през м.01.2020 година       
 
Астрономия 5-7 клас - предстои уточнение, през м.01.2020 година 
 
 
Записването за олимпиадите става при учителите по съответните учебни предмети!

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР "ИВАН САЛАБАШЕВ" 07.12.2019 Г.

ИНФОРМАЦИЯ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КАБИНЕТИ

1. клас 5. клас
2. клас 6. клас
3. клас 7. и 8. клас
4. клас  

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ

ПОРЕДНИ УСПЕХИ НА НАШИТЕ СПОРТИСТИ 

За поредна година нашите футболисти са на първо място в районното първенство по футбол на Ученическите игри. 
 
Благодарим на техния учител, водач и треньор г-жа Цветана Кинанова за положения труд и пожелаваме още много успехи в пръвенството.
 

НЕОБХОДИМИ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 6 И 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 
 
 
 

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС 

Уважаеми родители, 
От мое име, от името на целия ръководен и педагогически състав, както и от името на обслужващия персонал на 107. основно училище "Хан Крум" бих искал да изкажа своята благодарност към всеки един от Вас! 
 
След извършеният колосален ремонт през изминалото лято в нашето училище, а именно подмяна на цялата отоплителна инсталация, основен ремонт на физкултурния корпус, основен ремонт на западното фоайе, подмяна на дограма в кабинети 10 и 13 в сграда А, всичко това в скъсени срокове и със закъсняло начало, благодарение на Вашата самоотвержена и безрезервна помощ училището ни ще отвори врати 16 септември и ще приеме Вашите деца - наши ученици. 
 
Благодарим Ви затова, че нямаше ден и вечер за Вас и целите ви семейства и бяхте с нас в училище. 
 
Благодарим Ви, че миехте прозорците на класни стаи и коридори, че бърсахте чиновете на децата си, събирахте строителни отпадъци, почиствахте двора на училището, миехте стени на класни стаи. 
 
Благодарим Ви, че не пожалихте почивните си дни и направихте освежителни ремонти на класни стаи и кабинети. 
 
Благодаря Ви, че бяхте цяло лято до мен като директор на училището и ми вдъхвахте кураж, че ще се справим и всичко си струва!
 
За пореден път доказахте, че като се действа в екип, нещата се случват! Благодарим Ви, че винаги ни подрепяте! 
 
Скъпи родители, 
Вие доказахте, че ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ! 
 
ПОЖЕЛАВАМ ЗДРАВА И УСПЕШНА ГОДИНА НА ВАШИТЕ ДЕЦА, А НА ВАС ЗДРАВИ НЕРВИ ЗА СПРАВЯНЕ С ВСИЧКИ СИТУАЦИИ!
 
 
Данко Калапиш, директор на 107.  ОУ "Хан Крум" 
 

85 ГОДИНИ 107-МО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХАН КРУМ"

По повод 85 годишнината от основаването на 107-о основно училище "Хан Крум" бяхме удостоени с:
 
плакет "Свети свети Кирил и Методий" от Президента на Република България г-н Румен Радев
 
 
 
 
плакет на Държавната агенция за закрила на детето от нейния председател д-р Елеонора Лилова 
 

плакет на Регионално управление на образованието от неговия началник д-р Ваня Кастрева

Вестник "24 часа" отрази нашата годишнина със статия: