ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 

Уважаеми родители, 
Благодарим Ви за доверието, което ни гласувате, като изразявате желанието си детето Ви да учи в нашето училище!
Информираме Ви, че заявления за кандидатстване за прием в първи клас ще се подават само по електронен път чрез специално разработена система, съгласно графика за дейности по прием. 
 
Целта на системата е: 
1. да намали напрежението сред родителите и да не се натрупват излишни опашки в училищната сграда. Можете денонощно да подавате Вашите заявления от всеки компютър или дигитално устройство с интернет връзка;
2. да се извърши автоматизирано класиране на бъдещите първокласници и да  се избегнат нередности;
 
Датата на подаване на заявления не оказва никакво влияние върху класирането на учениците!
 
 
Важно: Веднага след регистрация проверете Вашата електронна поща, за да потвърдите и приключите процеса на регистриране! При подаване на заявление е необходимо да приложите сканирани/снимани само два документа - удостоверение - приложение №16 или 17 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и акт за раждане на детето! При записване се предоставят всички необходими документи в оригинал!
 

Тестът за начална училищна готовност ще се проведе на 12.06.2018 г. от 9.30 ч.

Родителската среща по паралелки за първи клас ще се проведе на 03.09.2018 г. от 17.00 ч.

 
 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ. ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПНА НА 16.04.2018 ГОДИНА. 

ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЩЕ СТАВА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОРИГИНАЛИ НА ДОКУМЕНТИ В УЧИЛИЩЕТО.

РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ

Присъединете се към нас във facebook и посетете сайта на инициативата.