ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 5. КЛАС

Всички свободни места са запълнени на 1. класиране.
 
Към 20 юли 2022 г. няма свободни места в паралелките във всички випуски.

ПОКАНЕНИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ШКОЛАТА ПО МАТЕМАТИКА, ЗАВЪРШИЛИ 1. - 5. КЛАС В 107. ОУ

 
Учениците, завършили 4. клас, подават заявление за участие в школата, заявление за разширена подготовка и оригинал на свидетелството за завършен начален етап във времето за записване на нови ученици в 5. клас.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ДАТА ЗА ТЕСТ ЗА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ

Уважаеми родители,

Допълнителната дата за теста за начална училищна готовност е 11.07.2022 г.  (понеделник) от 11.30 часа. Моля, доведете децата в 11.20 часа пред главния вход на училището, откъдето ще бъдат поети от квестор.

Напомняме, че всяко дете трябва да носи черен молив.

След края на теста, чиято продължителност е около 20 – 30 минути, децата ще бъдат изведени.

Резултатите ще получите на предоставените от Вас електронни пощи.

Тези родители, които се нуждаят от допълнителна информация, могат да я получат на 18 и 19 юни от 10:30 до 12:00 в сградата на 107 ОУ "Хан Крум".

 

от Комисията по прием

 ЕЛЕКТРОННИ КУПОНИ ЗА УЧЕНИЧЕСКОТО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НАСТОЙНИЦИ И УЧЕНИЦИ,

 

   107-мо Основно училище Хан Крум се присъединява към уеб портала Smartercard.bg за зареждане на електронни купони за столово хранене на учениците!

Предоставяме ви възможността да заявите и заплащате храна за децата си онлайн.  Порталът ще улесни в голяма степен ползващите го родители и ученици в цялостното управление на процеса по заявяване и управление на здравословното училищно хранене.

 

Новата система ще замени хартиените купони в столовата с електронни и децата ще ги използват със специални карти, които се закупуват еднократно и са безсрочни. Учениците получават безконтактни карти, които ще използват вместо досегашните хартиени купони, за да получат училищния обяд, закуска, вода.

Това ще спести на родителите време, няма да се налага в работно за тях време да идват до училището и да се редят на опашки за купони. Чрез портала родителите и настойниците ще могат: да поръчват училищния обяд на децата си по интернет, да заплащат онлайн с карта обяда и заявените услуги чрез онлайн платежна система, да управляват електронните дневни купони за учениците в случай на отсъствие на детето, да отказват или пренасочват купона в рамките на деня. Ще могат в онлайн режим да проследяват дали детето е получило обяда си, и да имат пълна статистика за направените и заплатени месечни поръчки.

Разбира се, остава възможността да поръчват училищния обяд и по стандартния начин, с хартиени купони.

Цената за поддръжка и обработка на профила на родителя или настойника и данните на ученика в електронната платформа Smartercard.bg е 3.60 лв. на месец/дете. Сумата се заплаща от родителите, които ще се регистрират и ще ползват on-line платформата на период - месец, учебен срок или учебна година.

  

Със своята надеждност СИСТЕМАТА е съобразена с всички изисквания за сигурност и работа с лични данни.

 

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА 

ИНФОРМАЦИОНЕН КЛИП

ИЗБРАН Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА 107. ОУ 

На провелите се на 15.12.2021 година избори за председател на ученическия съвет на 107. ОУ с 67 гласа от общо 188 гласували ученици, бе избран Димитър Дачев от 7 "Г" клас. 

Пожелаваме успех на Димитър, сила и воля да реализира своите инициативи и коректно да защитава интересите на учениците! 

Успех на цялото ученическо самоуправление в училището!