ЗИМЕН КРЪГ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР "МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ", 

28.01.2023 ГОДИНА 

 
 
Учениците ще бъдат настанявани от 9.30 до 9.45 часа. Задължително участниците ще бъдат допускани с документ за самоличност. 
 
Закъснели ученици НЯМА ДА СЕ ДОПУСКАТ В СГРАДАТА СЛЕД 10.00 ЧАСА 
 
 
Адм. ръководство

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА 107. ОУ "ХАН КРУМ" ЗА УЧАСТИЕ В ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 

 

С настоящата ви каня на Общо събрание на членовете на Училищно настоятелство на 107 ОУ ”Хан Крум” на 23.01.2023 г. в 18.00 ч. в сградата на 107 ОУ ”Хан Крум” София, кабинет № 8, район Лозенец, ул. Димитър Димов 13, което ще се проведе при следния дневен ред:

         1. Приемане на годишния финансов отчет на Училищното настоятелство на 107 ОУ „Хан Крум“ за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

         2. Приемане на отчета за дейността на Училищното настоятелство на 107 ОУ “Хан Крум” за 2020 г., 2021г. и 2022 г.;

         3. Освобождаване от отговорност на Председателя и Управителния съвет

         4. Освобождаване на членове на Управителния съвет и избор на нови членове на Управителния съвет.

         5.Промени в Устава на Училищното настоятелство.

         6.Приемане на макрорамка за действие на Училищното настоятелство за 2023 година.

         При липса на кворум заседанието се отлага с един час по - късно на същото място и при  същия дневен ред. Заседанието в този случай се счита за законно, колкото и членове да се явят.

        

         Общото събрание е свикано с решение на Управителния съвет от 12.12.2022 г.

 

                                                             Председател на Управителния съвет: /п/

гр. София                                                                     (Анелия Панчева)

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

Честита Нова 2023 година! Нека тя да Ви донесе огромно щастие, много веселие и една безкрайна надежда за по-добър свят!
Мирна и щастлива Нова 2023 година

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИТЕ ПО ПРЕДМЕТИ

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме ви, че съгласно заповед № 366 от 07.12.2022 г. на Директора на 107. ОУ „Хан Крум“ е утвърден следният график за провеждане на Общински кръг на олимпиадите по предмети.

 

Административно ръководство на 107. ОУ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Имам удоволствието да ви поканя  на  общо събрание за избор на Обществен съвет /Председател, членове, резервни членове/ на 16 декември 2022 година, петък, от 18.00 часа в кабинет № 8. 

 

Общественият съвет се състои от родители на ученици от 107. ОУ, представител на район Лозенец, общественици.
 
Изборът на нов обществен съвет се налага поради изтичане мандата на настоящия. 
 
Правата и задълженията на Обществения съвет са регламентирани в ЗПУО, глава 14 "Обществени съвети".
 
Моля излъчените по класове родители да присъстват на събранието. 
 
Моля настоящите членове на Обществения съвет да присъстват също на събранието.
 
 
 
 
Данко Калапиш, директор на 107. ОУ 

 

Математически турнир "Иван Салабашев"

Резултати:

1. клас 5. клас
2. клас 6. клас
3. клас 7. клас
4. клас


НЕОБХОДИМИ ПОМАГАЛА И ПОСОБИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС 

 

 ЕЛЕКТРОННИ КУПОНИ ЗА УЧЕНИЧЕСКОТО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НАСТОЙНИЦИ И УЧЕНИЦИ,

 

   107-мо Основно училище Хан Крум се присъединява към уеб портала Smartercard.bg за зареждане на електронни купони за столово хранене на учениците!

Предоставяме ви възможността да заявите и заплащате храна за децата си онлайн.  Порталът ще улесни в голяма степен ползващите го родители и ученици в цялостното управление на процеса по заявяване и управление на здравословното училищно хранене.

 

Новата система ще замени хартиените купони в столовата с електронни и децата ще ги използват със специални карти, които се закупуват еднократно и са безсрочни. Учениците получават безконтактни карти, които ще използват вместо досегашните хартиени купони, за да получат училищния обяд, закуска, вода.

Това ще спести на родителите време, няма да се налага в работно за тях време да идват до училището и да се редят на опашки за купони. Чрез портала родителите и настойниците ще могат: да поръчват училищния обяд на децата си по интернет, да заплащат онлайн с карта обяда и заявените услуги чрез онлайн платежна система, да управляват електронните дневни купони за учениците в случай на отсъствие на детето, да отказват или пренасочват купона в рамките на деня. Ще могат в онлайн режим да проследяват дали детето е получило обяда си, и да имат пълна статистика за направените и заплатени месечни поръчки.

Разбира се, остава възможността да поръчват училищния обяд и по стандартния начин, с хартиени купони.

Цената за поддръжка и обработка на профила на родителя или настойника и данните на ученика в електронната платформа Smartercard.bg е 3.60 лв. на месец/дете. Сумата се заплаща от родителите, които ще се регистрират и ще ползват on-line платформата на период - месец, учебен срок или учебна година.

  

Със своята надеждност СИСТЕМАТА е съобразена с всички изисквания за сигурност и работа с лични данни.

 

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА 

ИНФОРМАЦИОНЕН КЛИП

ИЗБРАН Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА 107. ОУ 

На провелите се на 15.12.2021 година избори за председател на ученическия съвет на 107. ОУ с 67 гласа от общо 188 гласували ученици, бе избран Димитър Дачев от 7 "Г" клас. 

Пожелаваме успех на Димитър, сила и воля да реализира своите инициативи и коректно да защитава интересите на учениците! 

Успех на цялото ученическо самоуправление в училището!