ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители, 
Информираме Ви, че учебният процес  през следващата седмица ще бъде провеждан както следва: 
1. Учениците от трети и четвърти клас ще бъдат присъствено на училище с изтичане заповедта на министъра на образованието и науката, тоест считано от 25.11.2020 година, с изключение на учениците от 3"Г" клас, чиито родители на родителска среща са взели решение, че продкрепят предложението на ръководството да останат в онлайн среда до 30.11.2020 година, тъй като и класният ръководител и учителят в групата за целодневно обучение са с положителни тестове за Ковид.
2. Учениците от пети клас ще бъдат на училище от 30.11.2020 година. Обучението в онлайн среда се удължава до 27.11.2020 година включително със заповед на директора на 107. ОУ и решение на Педагогическия съвет, поради голям брой заразени учители и невъзможност за уплътняване на учебния процес в присъствена среда.
3. Учениците от шести и седми клас към днешна дата трябва да се върнат към присъствен учебен процес на 30.11.2020 година. В случай, че Областният оперативен щаб за борба с Ковид-19 в София вземе друго решение, то незабавно ще бъдете информирани.
 
Адм. ръководство
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители, 

спазвайки Мерките за опазване здравето на децата и учениците и на работещите в образователните институции, прилагайки стриктно Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година, както и с оглед на добрата Ви информираност, веднъж седмично ще качваме информация в сайта ни за епидемичната ситуация в училището ни или извънредно – при наличие на болен или карантиниран ученик, учител или друг служител, при карантиниране на паралелка и за промяна на мерките и правилата за обучение чрез електронния дневник.

 

Актуална информация към 20.11.2020г: 

брой отсъстващи ученици за периода 16-20.11.2020 година: 28 

от общо в присъствено обучение: 156 ученици

 

поставени под домашна карантина: 5 ученици

брой отсъстващи учители и друг персонал за периода 16-20.11.2020 година: 12

от тях с Ковид-19: 9

от тях поставени под домашна карантина: 1

 

 

С уважение,

Данко Калапиш

Директор на 107. ОУ "Хан Крум"

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 

Уважаеми родители, 

Информирам Ви, че след взето решение на педагогическия съвет от днес и съгласувано с обществения съвет на извънредно онлайн заседание и при отчитане на нагласите на родителите /направено с анкета/, считано от 11.11.2020 година до 24.11.2020 година учениците от трети до седми клас преминават на онлайн обучение в електронна среда при спазване на седмичното разписание на часовете.

Това решение се налага, тъй като през почивните дни заболеваемостта се повиши драстично и училището е изчерпило всички възможности за ограничаване на заразата. Към момента има и три карантинирани паралелки в училището, както и 47 ученици поставени под карантина заради болен близък! Извън поставените под карантина ученици днес отсъстват 96 ученици. 

Моля да се свръжете с класните ръководители и преподавателите по предмети. 

Учениците от първи и втори клас остават в училище на присъствен режим на обучение. 

Ще се радваме да се видим отново на 25.11.2020 година при нормална организация на учебния процес!

С пожелание за здраве,  Данко Калапиш, директор на 107. ОУ,

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и колеги, 

Със заповед на министъра на здравеопазването от 27.10.2020 година се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки в държавата, а именно:

 

  • Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап на образование;
  • Преустановява се присъственият учебен процес във висшите учебни заведения;
  • Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска за дейностите по интереси и занималните за ученици в начален и прогимназиален етап на образование;
  • Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие;

 

В тази връзка Ви информирам, че считано от 29.10.2020 година до 12.11.2020 година включително в 107.  ОУ няма да се провеждат платените извънкласни дейности - шахмат, карате, изобразително изкуство, английски език, школи по състезателна математика, футбол, тъй като попадат в категория "групови извънкласни дейности" . Школите по състезателна математика и по английски език ще се провеждат онлайн за времето на въведените мерки и учителите ще се свържат с вас да уговорите подходящо време за тяхното провеждане.

Заповедта не касае провеждането на учебен процес в нашето училище. Към настоящия момент се запазва провеждане на присъствен учебен процес при спазване на въведените мерки - носене на маски в общите части на училището, носене на маски в часовете, които се провеждат с ученици от два и повече класа, стриктна дезинфекция на повърхностите в училище и ръцете на децата и възрастните.

Напомням, че запазването на присъствен учебен процес зависи от всички нас чрез спазването на всички въведени противоепидемични мерки в държавата и апелирам за тяхното спазване! Заедно ще се справим! 

 

С  пожелание за здраве,

 

Данко Калапиш, директор на 107. ОУ "Хан Крум"

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА КОВИД-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

С изготвения алгоритъм от СРЗИ може да се запознаете ТУК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ШКОЛИТЕ ПО СЪСТЕЗАТЕЛНА МАТЕМАТИКА 

 
Заниманията на групите ще започнат от 05.10.2020 година.
 
Групата за втори клас ще бъде определена след провеждане на училищно контролно на 02.10.2020 година в първия час от следобедния пояс
 
За желаещи ученици от пети клас е осигурено училищно контролно на 02.10.2020 година от 13.10 часа в рамките на 60 минути.
 
Ако от другите класове има желаещи, учениците се свързват с ръководителите на школата в деня на първото занимание на групата.

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ ПО МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ И КАРАНТИНА НА ДЕТЕ/ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО

Съгласно разпоредбите на здравните власти при отсъствие на детето Ви от училище по медицински причини и невъзможност за посещение на личния лекар за вземане на извинителна бележка, може да подавате декларация от родител до класния ръководител. Молим тази декларация да се подава в краен случай!
 
 
Ако задържите детето си у дома, тъй като има карантиниран член на семейството Ви или самото дете е поставено под карантина /без да е поставена цялата паралелка под карантина/, то може да използвате за извиняване на отсъствията декларацита по образец 2 
 

 ВАЖНО

Уважаеми родители, 
Напомням Ви, че с цел опазване живота и здравето на учениците и педагогическия персонал, учениците се вземат от дворния портал и не се допускат родители  по време на учебните занятия в двора и сградите. 
Моля, спазвайте нужната дистанция помежду си и не се струпвайте пред входовете на сградите на училището! 
Нека взаимно се пазим!
 
С уважение, Данко Калапиш, директор на 107. ОУ 

БЪДИ ПОБЕДИТЕЛ!

Обучение за развитие на личностни умения

Презентация

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

С утвърдения училищен план може да се запознаете ТУК
 

НЕОБХОДИМИ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 
 
 

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ 

 
На 02.09.2020 година от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от първи клас по паралелки. 
 
Списъци на учениците по паралелки ще бъдат поставени на входната врата на сграда "Б" на училището на 01.09.2020 година.

УЧИЛИЩНИЯТ ВЕСТНИК "ФАКТОР" ПОДНОВЯВА СВОИТЕ ИЗДАНИЯ 

БРОЙ 17-2019 ГОДИНА 

85 ГОДИНИ 107-МО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХАН КРУМ"

По повод 85 годишнината от основаването на 107-о основно училище "Хан Крум" бяхме удостоени с:
 
плакет "Свети свети Кирил и Методий" от Президента на Република България г-н Румен Радев
 
 
 
 
плакет на Държавната агенция за закрила на детето от нейния председател д-р Елеонора Лилова 
 

плакет на Регионално управление на образованието от неговия началник д-р Ваня Кастрева

Вестник "24 часа" отрази нашата годишнина със статия: