Втора среща по Еразъм проекта "Teachers Leaders" в град Сибиу, Румъния

13/05/2019 22:01

На 13.05.2019г. в град Сибиу, Румъния се проведе и втората обучителна и организационна среща по европейския Еразъм проект  "Teachers Leaders", в който нашето училище има удоволствието да участва като активен партньор. Нашите колеги бяха посрещнати в унивирситет "Лучиан Брага", който беше и домакин на срещата. Като основна тема беше поставено изготвянето на първия проектен интелектуален продукт, а именно Наръчник на Учителя Лидер. Обсъдиха се в детайли точните задачи, които предстоят за всеки един от партньорите, както и се поставиха основните цели, които трябва да се постигнат през времето на работата по проекта.