Втора онлайн среща но нашия Еразъм Плюс проект "Explore the World of Coding"

04/02/2021 21:23

Проведохме 2-ра онлайн среща от нашия проект „Explore The World Of Coding “ част от програмата Еразъм + за обучение по кодиране, на 04.02.2021. Оценихме процеса на напредък на проекта. В рамките на срещата нашия координатор и основен представител, г-жа Мариела Пачева сподели и оцени резултатите от проучването на нуждите от обучение по кодиране. Тя направи и презентация на нашето училище и на всичко свършено до момента