Втора обучителна среща по новия ни проект HEAL в 107.ОУ "Хан Крум"

26/10/2022 15:00

В периода от 24. до 26.10.2022 година в нашето 107. ОУ "хан Крум" се проведе и вторият обучителен семинар по нашия нов европейски проект HEAL: Healthy Emotions And Lifestyles after the effects caused by the coronavirus с основна тема справяне с негативните последици след Ковид 19. Посрещнахме пет наши колеги от партньорските институции в Испания и Румъния и реализирахме серия интересни лекции относно основната тема на проекта, проведени от наши колеги и психолози, специалисти по темата.