Втора обучителна среща по Еразъм проект "Teachers Leaders" в 107 ОУ "Хан Крум"

30/06/2019 22:22

На 30.06.2019г. точно преди началото на лятната ваканция на учениците, нашите колеги работещи по Еразъм проекта "Teachers Leaders" са готови да започнат  писането на статии, които ще бъдат включени в най-новия европейски наръчник на учителя - лидер. В този ден целият български екип се събра на работна среща и детайлно обсъди темите, по които трябва да се напишат тези научни трудове. Координаторката от българска страна г-жа Павлина Чочова даде подробни напътствия и насоки какво точно се изисква от нашето училище като пълноправен партньор в този иновативен и изключително интересен и полезен проект.