Време за избори!

06/11/2019 12:09

107 ОУ "Хан Крум" е в готовност за избори за председател на Ученическия съвет! За втора година в нашето училище се провеждат такива избори, благодарение на мотивацията, която получихме от работата по нашия Еразъм Плюс КА229 проект "Connecting Schools Across Borders"

 Гласуването и тази година беше интересно, забавно и оргнизирано по всички правила на изборния кодекс!