Вълнуваща актуализация на всичко направено по проект GEOKIT

31/01/2024 10:38
Вълнуваща актуализация! 
Продължава активната ни работа по нашия проект Еразъм+ „GEOKIT: GEOmetry tools for KIds educaTion in schools“ (2022-1-BG01-KA220-SCH-000085631).
 В края на първата проектна година и по средата на това вдъхновяващо пътешествие в света на геометрията, ние направихме задълбочен преглед на напредъка на проекта, проучихме иновативни концепции и разработихме стратегии за подобряване на нашия обхват. Като единен екип очертахме следващите си стъпки и заедно начертахме целите, които трябва да постигнем до края на проекта! 
 Нашият ангажимент към постигането на най-доброто образование чрез прилагане на иновативни методи остава непоколебим и сме развълнувани от положителното въздействие, което нашият проект ще има. Благодарим на всички, които са част от това невероятно пътешествие!
Очаквайте още актуализации, докато продължаваме да се учим и да допринасяме за светлото бъдеще на нашите деца!