УЧЕНИЦИ ОТ 107. ОУ НА ПОСЕЩЕНИЕ В ДОМА НА ЕВРОПА В СОФИЯ

26/03/2018 21:39

УЧЕНИЦИ ОТ 107. ОУ НА ПОСЕЩЕНИЕ В ДОМА НА ЕВРОПА В СОФИЯ 

На 21.02.2018 година ученици от 4 а клас посетиха събитие на тема "Европейските ценности и правата на детето" в Дома на Европа, организирано от Градската комисия за борба с противообществените прояви, съвместно с район Лозенец.

 

Модератор на събитието беше проф. д-р Цветанка Коларова. Тя запозна аудиторията с Педагогическите релации:

1.    Знания;

2.    Умения, навици, нагласи;

3.    Компетентности;

4.    Идеи възгледи, ценности и убеждения;

5.    Поведение.

След това представи основните европейски ценности: Мир, Свобода, Демокрация, Върховенство на закона, Правата на човека и в частност правата на Детето.

Последва анализ на основните конституционни права на човека (Лични, Политически, Социално-икономически и културни) в Република България.

Беше направен преглед на международните документи за правата на човека.

Представена беше и Европейската социална Харта.

Кулминацията на събитието беше обзорът на Водещите международни документи за закрила правата на детето и Конвенцията за правата на детето.

Учениците бяха изключително доволни от посещението си в Дома на Европа!