Участие на наши учители в междуучилищна квалификация за споделяне на опит в областта на гражданското образование в клас

11/03/2022 13:18
На 11 март 2022 след приключване на учебните часове се състоя междуучилищна квалификация за споделяне на опит в областта на гражданското образование в клас! Нашите учители имаха възможност да се запознаят с добрия опит на Португалия в  областта на гражданското образование и неговото преподаване!
Благодарности на колегите от 25. ОУ " Д-р Петър Берон" за споделения опит от работата по програма  Еразъм в областта на гражданското образование!