Трети международен обмен на добри практики по проект Explore the world of coding

01/10/2022 14:31
Нашият екип отново потегли на обмен на добри практики! Този път посетихме италианския град Чериньола и участвахме във всички планираните дейности по Еразъм Плюс проект Explore the world of coding. Цяла седмица нашите учители имаха възможност да наблюдават различни дейности, свързани с кодирането в различни области на живота. 
През седмицата нашият екип се запозна с различни мобилни приложения за ориентиране чрез кодове, с различни упражнения за кодиране на емоции, както и имаха уъркшоп по създаване на електрическа верига за разпознаване на емоции! 
Културната програма включваше посещение на резервата за розово фламинго до пристанищния град Мария ди Савоя, както и посещение на историческия град Матера и градчето Алберобело! 
Седмицата завърши с тържествена церемония в кметството на град Чериньола! 
Продължаваме напред със следващата среща по проекта в България през март 2023 година!