Трета обучителна среща по Еразъм проект "Teachers Leaders" в 107 ОУ "Хан Крум"

10/09/2019 22:30

Точно в навечерието на 15 септември, в нашето училище кипи усилен труд, не само по подготовна на новата 2019/2020 учебна година, но и по довършителните работи по статиите, които нашето училище написа за най-новия европейски наръчник на учителя - лидер, като първи интелектуален продукт, който е част от задачите по европейския проект "Teachers Leaders", в който нашето 107 ОУ "Хан Крум" активно участва. На тази работна среща детайлно бяха разгледани статиите, обсъдени техните силни и слаби страни и бяха нанесени необходимите корекции. 

Статиите са готови за представяне пред международните ни колеги и публикувани!