Стартира нов Еразъм проект в нашето 107.ОУ, на който ние сме координатор!

08/12/2021 14:24
 
Нашият екип продължава работата си по най-различни европейски проекти. Най-новият, на който сме главни координатори, се казва HEAL: Healthy Emotions And Lifestyles after the effects caused by the coronavirus (HEAL: Здрави емоции и начин на живот след ефектите причинени от коронавируса). Основната му тема е COVID-19 и борбата с опустошителните последици след него. Като за нас изключително важни са  училищата и нашите деца, които пострадаха особено силно. Според ОИСР „затварянето на училища са имали значителни последици за психичното здраве на подрастващите, тъй като училищата не са само места, където са ученици
развиват своите академични умения. Докато много юноши са успели да поддържат онлайн връзки с връстници, загубата на лично взаимодействие може да има дългосрочни негативни последици за психичното здраве“ - това е и основната тема на проекта, като чрез него ние, заедно с партньорите ни от Испания и Румъния,  бихме искали да категоризираме проблемите и да намерим тяхното решение.
Нека си пожелаем успех!