Самоуправлението в нашето 107.ОУ

13/10/2023 12:20
Учениците от 5"Г" клас в процес на избор на председател на класа, който представлява класа в Ученическия съвет на училището! По всички изборни правила на училищния изборен кодекс за ученически съвет! 
И тази година ученическото самоуправление набира скорост! Скоро и избори за председател на Съвета ще се провеждат!