Регламент за оценяване на задачите на математическо състезание „Еврика“ - 2023 година

12/08/2022 13:05

Регламент за оценяване на задачите на математическо състезание „Еврика“ - 2023 година 

За участниците от първи до трети клас включително:

Време за работа: 60 минути 

● Всяка задача от 1 до 8 има един верен отговор, който трябва да се отбележи в листа за отговори. Срещу номера на съответната задача се поставя знака Х в квадратчето с буквата на отговора, който приема за верен. Ако след това участникът прецени, че първоначалният отговор е грешен и иска да го поправи, запълва квадратчето с грешния и поставя знак Х на квадратчето с друг отговор. За всяка задача трябва да е отбелязан с Х само един действителен отговор. Верен отговор се оценява с 10 точки, неверен – с 0 точки, а неотбелязан – с 2 точки. 

● Записва се само отговора на задачи 9 и 10 в листа за отговори и решения. Ако след това участникът прецени, че записаният отговор не е верен, задрасквае го с хоризонтална черта и записва до него отговора, който е правилен. Всеки верен отговор се оценява с 15 точки, а неверен или неотбелязан – с 0 точки.

 ● Решенията на задачи 11 и 12 се описват подробно, обосновано на определеното място в листа за отговори. Оценяват се максимално с по 25 точки. 

● Работата се оценява според отбелязаните отговори и написаните решения в листа за отговори и решения. 

За участниците от четвърти до шести клас включително: 

Време за работа: 90 минути 

• Всяка задача от 1 до 11 има един верен отговор, който трябва да се отбележи в листа за отговори. Срещу номера на съответната задача сепоставя знака Х в квадратчето с буквата на отговора, който приема за верен. Ако след това участникът прецени, че първоначалният отговор е грешен и иска да го поправите, запълва квадратчето с грешния и поставете знак Х на квадратчето с друг отговор. За всяка задача трябва да е отбелязан с Х само един действителен отговор. Верен отговор се оценява с 10 точки, неверен – с 0 точки, а неотбелязан – с 2 точки. 

• Записва само отговора на задачи 12, 13, 14 и 15 в листа за отговори и решения. Ако след това участникът прецени, че записаният отговор не е верен, задрасква го с хоризонтална черта и записва до него отговора, който е правилен. Всеки верен отговор се оценява с 15 точки, а неверен или неотбелязан – с 0 точки. 

• Решенията на задачи 16 и 17 се описват подробно, обосновано на определеното място в листа за отговори. Оценяват се максимално с по 25 точки. 

Работата се оценява според отбелязаните отговори и написаните решения в листа за отговори и решения.