"Работа в градината"

13/06/2023 14:50
Може вчера да беше последният сериозен учебен ден за учениците от пети и шести клас, но учениците продължават поддръжката на растящата класна стая в училищния двор! 
Последни часове по технологии и предприемачество, раздел "Работа в градината" с учители Офелия Драганова и Ангелина Михайлова!