Първата среща по проект "We are all Europa" в онлайн среда

19/02/2024 13:27
В периода от 14.02.2024 г. до 16.02.2024 г. се проведе и първата среща по проекта, която беше онлайн. От наша страна се включи г-жа Антоанета Янева, координатор на проекта за нашето училище и целият проектен екип в лицето на нашия департамент "Личностна подкрепа".
Заедно с колегите от Португалия и Полша се обсъдиха основни теми, като предстоящи задачи и дейсноти. Представихме нашето училище, страна и град. Научихме как в другите страни се интегрират децата със специални потребности и споделихме как ние се справяме с тази задача.
Следваща спирка - Португалия, юни 2024 година.