Първата онлайн практическа среща на тема "Учители помагат на учители"

20/02/2024 20:33
Първата онлайн практическа среща на тема "Учители помагат на учители", която е и част от дейностите по нашия европейски Еразъм проект "Positive Discipline in European Schools" вече е факт!
На 20.02.2024 г., след успешно преминалото обучение на учителите по същия проект се проведе и тази, първа онлайн сесия. В нея се направиха практически затвърждения и се решаваха реални казуси.