Първа среща по нашия НОВ европейски KA229 проект S.O.F.T в дигитална среда

11/11/2020 19:30
Нашите учители продължават да работят и в условията на световна пандемия по европейски проекти за доброто на нашите ученици и за просперитета на 107.ОУ. Нашите колеги,  част от ново сформирания екип на проект S.O.F.T. Start Our Future Today - soft skills training in introducing the label market in students
по програма Еразъм + активно се включиха в онлайн конференцита с всички останали партньори! Осъществи се пръв визуален контакт с партньорите, обсъдиха се важни върпроси за развитието на предстоящите проектни дейности и се поговори за извънредното положение във всички страни партньори и колко е важно в тази обстановка учителите да са подготвени и спокойни! 
 
 
Презентацията от самата среща може да намерите тук: https://app.nearpod.com/presentation?pin=5C860A04BBED93E81DAE956014F2DF14-1