Първа организационна среща на учители в град Солун, Гърция по проект "Healthy life, better life, longer life, KA201" по програма Еразъм +

22/01/2019 10:53

В дните между 22ри и 25ти Януари 2019г. се сътоя първата среща по проект "Healthy life, better life, longer life, KA201" по програма Еразъм Плюс. Наши колеги посетиха тази среща, представиха нашето училище и се запознаха в детайли с предстоящите задачи и дейности, които трябва да изпълним като част от проекта, финансиран изцяло от Европейската комисисия. За тези бъдещи 2 години нашите деца ще имат невероятните възможности да посетят Португалия, Хърватия, Испания, Румъния и Гърция, да научат много неща за здравословния начин на живот в тези страни, да опознаят културата им и да се запознаят с техни връсници и да създадат приятелства и неповторими спомени за цял живот!