Първа онлайн среща по нашия НОВ европейски KA229 проект Digi V.I.B.E.S

11/11/2020 15:25

Вчера в късния следобед се проведе първата онлайн среща по проект Digi V.I.B.E.S., който е част от европейската програма Еразъм плюс, ключова дейност КА229. Нашите учители се срещнаха с колегите Италия, Турция, Холандия, Франция, Малта и обсъдиха належащи върпроси за развитието на предстоящите проектни дейности в ситуациата на световна КОВИД пандемия и се поговориха за извънредното положение във всички страни партньори и колко е важно в тази обстановка учителите да са подготвени и спокойни! Набелязаха дейности, които ще стартират във всяко училище до края на календарната 2020г.

Презентация   на проекта от срещата - DigiVIBES_1stJSTE_FINAL_post1st online mtg.pptx (175088)