Първа онлайн мобилност по нашиия Еразъм проект HEAL: Healthy Emotions And Lifestyles after the effects caused by the coronavirus

31/03/2022 15:57
Вчера, 30.03.2022 г., се проведе първата транснационална виртуална среща за официалното начало на проект "HEAL: Здравословни емоции и начин на живот след ефектите, причинени от коронавируса" (2021-1-BG01-KA220-SCH-000032532), на който ние сме главен координатор и който е част от европейската програма Еразъм Плюс.
Срещата се проведе онлайн поради ситуацията с Covid-19 и на нея присъстваха представители на всички партньорски организации: 107 ОУ „Хан Крум“ (България), Colegiul National de Informatica Matei Basarab (Румъния) и Permacultura Cantabria (Испания).
По време на срещата участниците разгледаха проекта от неговата цел до основните дейности, както и обсъдиха работния екип, разпределението на задачите и крайните срокове. Съгласиха също плана за плащане, финансовия контрол и начина на управление на отчетите.
Нека си пожелаем успешна и ползотворна работа!