Първа физическа мобилност в Италия по проект DigiV.I.B.E.S.

14/11/2021 09:04

В дните между 7. и 11. ноември 2021г. наш екип от трима учители се включи в първата международна среща в град Терни, Италия във връзка с разработването на заложените дейности по проект "Digital and virtual music tools to Become an Experimantal School - Digi. V.I.B.E.S.", по който нашето 107.ОУ е бенефициент. 

Нашите учители се срещната за първи път лично с колегите от Италия, Холандия, Малта, Франция и Турция. Те обсъдиха развитието на проекта за следващата година, планираха предстоящите проектни дейности и мобилности.

Да им пожелаем успех!