Празник на изобилието в растящата класна стая

29/10/2015 18:06

И дойде време за Празник на Изобилието. Един от основните принципи на Пермакултурния дизайн, е да отделим време и да си отпразнуваме малките победи, които сме постигнали, да се зарадваме, да споделим радостта и удовлетворението от постигнатите резултати, да споделим уроците, опита, новите знания, реколтата и изобщо - Изобилието с всички..., защото както казват "щастието е пълно, само когато е споделено!" С игра и танц ще благодарим за хубаватa реколта, и с мобилна фото-изложба ще споделим най-вдъхновяващите моменти от създаването и израстването на градинката. Моля, носете си усмивките! Вашето присъствие и добри пожелания са най-хубавия Подарък, а ако искате да донесете нещо - нека да бъдат семенца или луковичка за ранно-пролетни изненади. Благодарим ви! С обич.